”Det behövs en revolt mot stress”

Malin Rydesjö är en av aktörerna som försöker påverka folkhälsan genom att utbilda andra inom stresshantering.

Man kan tycka att Folkhälsomyndigheten, vars uppdrag är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla, kunde ta initiativ till en landsomfattande kampanj för att sprida några få, enkla och beprövat fungerande tekniker för bättre andning och förmåga att fokusera. En Håll Sverige rent-kampanj, fast denna gång för hälsan.
När får vi se en sådan?
– Sverige har ännu ingen strategi, policy eller handlingsplan för psykisk hälsa. Däremot har regeringen tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa som gäller för åren 2012-2016, dock med mycket fokus på äldre. Det gör att den grupp högpresterande yngre kvinnor och män, som nu bränner ut sig, blir deprimerade och sover dåligt inte prioriterats som de borde, säger Malin Rydesjö, yogalärare och statsvetare, bland annat med bakgrund inom just Folkhälsomyndigheten.

En annan myndighet har däremot tagit viktiga steg för att öka möjligheterna att hantera och i bästa fall begränsa stress.
– Arbetsmiljöverket har gjort ett grundligt jobb för att undersöka stressen på arbetsplatserna i Sverige, vilket resulterat i nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla i mars i år, säger hon.

Malin Rydesjö är en av många aktörer som nu försöker hitta metoder att på bred front förbättra folkhälsan. Hon utbildade under den gångna hösten sin första kull inom stresshantering. Syftet är att möta arbetsplatsernas utmaning att arbeta förebyggande med arbetsrelaterad stress.
– Precis som många skaffat en hjärtdefibrillator borde alla företag även ha en dynamisk stresshanteringskurs. Det behövs en revolution mot långvarig stress, där vi alla bör få verktyg för att uppnå balans, säger hon.

Även inom områden utanför yogans och meditationens värld händer nu saker för att på bred front lära ut grunderna för stress.

Många utbildningar om stress som finns idag handlar om kartläggning, handlingsplan, policys och struktur eller bara motsatsen såsom mindfulness och självkänsla.

Min utbildning blandar båda världarna. Det är föreläsning och workshop kring fakta, struktur, livsstil och arbetsmiljö integrerat med yoga, mindfulness, självkänsla, energimedicin, läkning av orsaker till stress, ohälsa och blockeringar och förhållningssätt i livet. Här tränar vi oss på att landa under utbildningen i stressfrihet, att lära med hela kroppen mer än hjärnan, att omvandla kunskap till visdom. En utbildning och resa för HELA dig där du reducerar stress, hanterar stress, kan lära och stötta andra att hantera och minska sin stress.
Modul 1 är öppen för alla.
Modul 2,3,4 är utbildning till stresscoach.

– Kunskapsöverföring på detta sätt är en bra start för att öka förståelsen för problematiken och kunna skapa bättre förutsättningar för psykisk hälsa på jobbet på sikt, säger Malin Rydesjö.

Text: Mikael J Nyberg

Malin Rydesjö: Statsvetare, yogaterapeut, entreprenör, föreläsare, utbildare. Grundutbildad hos Göran Boll, vidareutbildad hos flera internationella lärare och har sedan vidareutvecklat evidensbaserade tekniker för hälsa och välbefinnande. Malin Rydesjö driver Yogacentralen.

Mer om stressfri

Vill du veta mer om arbetet mot stress, stressutbildning eller kanske behöver hjälp med stressbehandling, kontakta mig via kontaktsidan.