VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS MEDICIN

Energimedicin utbildning 2023

 • 1-års utbildning till diplomerad energimedicinterapeut med möjlighet till kompletterande moduler.
 • Start 21 September 2023.
  4 långhelger torsd – sönd
  6 onlinedagar.

En nyckel till livet självt

Frigör blockeringar som hindrar dig och andra från att leva livet levande

De flesta går med på att allt är energi. Kan vi urskilja och transformera energier kan vi också förändra vårt liv, våra relationer och vår hälsa och också stödja andra på sin resa hem till sin källa och essens.

I den här utbildningen får du lära dig att hitta blockeringar som hindrar naturliga flöden i ditt och andras multidimensionella system.

Genom att avtäcka källan uppstår gudomlighetens naturliga vara och i det kan djupa möten ske och fred, kärlek och flöde expandera.

När vi befrias från trauman, obearbetade känslor, negativa loopar och låsningar får vi tillgång till livskraften och landar i varandet och lugnet.

Där får vi utrymme att vara de vi är. Där finns mer liv, vitalitet, sinnlighet, kraft, glädje och lek. I det blir livet ett gemensamhetsprojekt och vi släpper den ensamma vägen.

Jag ser det som meningen med den här tiden. Att vi alla ska komma hem till oss själva med alla de egenskaper som är sanna för var och en av oss och i det samskapa en vacker värld vi alla kan leva levAnde i. I hälsa och harmoni med livet självt och det paradis vi lever i.

Se dokumentären

Live Life Alive – Energimedicinutbildning

Bli ledare i ditt eget liv

 

En utbildning där ditt intuitiva ledarskap stärks och du inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

På den här resan får du befria och läka familjeband, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Det kan vara energier från barndom, tidigare liv, präglingar från andra människor, situationer och annat som hämmat och format dig till anpassning. Du får träna på holistiska sätt att förhålla dig till livet, görande, relaterande och varande.

Vi avtäcker matrix, du får syn på din essens, samla alla dina kroppar och aktiveras till din väg. På vägen transformeras/försvinner de problem och beteenden som tidigare fanns i ditt system, din inre man och kvinna balanseras in i enhet och du rör dig allt mer in i femte dimensionens flöde. Du får gå från ett varför till ett annat. Från logik och gammal struktur till flöde och självledarskap.

Att leva livet levAnde

 

Ju mer vi avtäcker desto friskare blir vi

Här suddar vi ut gamla normer och uppdelningar och du får både vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Du tränas i att lyssna inåt, möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek och lystrar in andra. En balans mellan integritet och expansion i helhet.

Så skapar vi ett nytt paradigm av ledarskap, fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all s.k. andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna utan renar, förenar och enar.

Energimedicin, för din och andras läkning

Jag tror att vi kan läka vårt DNA med energimedicin

I ditt ursprung och essens finns varande och rörelse. Det är en naturlag och grunden för allt liv.

Varje kontraherad energi/blockering har egna vibrationer som skapar beteenden, projektioner, magnetism osv som ställer till det för oss. Ju mer vi avtäcker, desto friskare blir vi

Längtar du efter att resa med likasinnade där det multidimensionella är vardag och där ingenting exkluderas från livet, där vardagen handlar om gemenskap, support, glädje och holistisk läkning?

Längtar du efter att kunna jobba med och leva energimedicin, oavsett om du för in det på din nuvarande arbetsplats, eller helt vill svida om, eller gör det helt för din egen skull?

Då kan denna utbildning vara för dig. Här får du nyckeln till att leva livet levAnde och lär dig möta och transformera olika typer av utmaningar eftersom du lär dig hitta orsaker till problem och se vad de behöver för att harmoniera med essensen.

Vad säger tidigare deltagare

”Jag har fått gåvan att vid två tillfällen få energimedicin med fantastiska Malin Rydesjö 💜”

Första gången skedde i en grupp på runt 25 personer. Det kändes som att få uppleva ett mirakel. Vid det tillfället arbetade hon med en frivillig man i gruppen. Vi andra kunde bevittna hur mannens rygg fysiskt förändrades framför våra ögon.
Själv kände jag mig pånyttfödd 💞
Kroppen rörde sig fritt och ur munnen kom det ljud av alla de slag. Alla tankar var som bortblåsta och allting skedde fritt, ur någonting äkta.

Andra tillfället var en telefonsession där endast jag deltog.

Malin lyckas med lätthet få fram det som behöver läkas. Jag känner förundran över hennes guidning och under processen skedde det mycket på flera plan för mig. Efteråt upplevde jag ett kraftigt energifält runt mig. Nu känner jag mig ”ren” inombords.

Kan av hela mitt hjärta rekommendera er sessioner med Malin 💜
Energimedicinen gör under på kort tid, någonting som vården inte är i närheten av.

🌺 Johanna Nyström

Vi är redan hela, vi ska bara avtäcka helheten, lyssna inåt, möta och stå i vår sanning

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.
Egentligen är vi redan hela, vi ska bara avtäcka helheten.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret. Meningen är nämligen att du inte kommer att undervisa andra utan hjälpa andra att rikta uppmärksamheten där liv finns och vad som blockerar liv. Vi går från görande till varAnde. Från resultatinriktad till flödesföljAnde. Vi är organiska varelser och genom att förstå hur vi fungerar kan vi stötta oss själva och varandra att leda ett levAnde liv i glädje och harmoni.

I utbildningen

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå.
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem.
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner.
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt.
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt.
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.
 • Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 4 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier.
 • Hur särskilja energier.
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem.
 • Hur se orsaker bakom symtom.
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och annat.
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp.
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas.
 • Prova olika tekniker inom coaching, kraniosakral terapi, tantra, embryologi, yoga, meditation, dans, shamanism, rörelseterapi, tibetansk healing, mindfulness, TRE, sat nam rasayan, ayurveda, taoism, tapping, nlp, osteopati, kiropraktik, cirkling, soundhealing, ceremoni m.m.
 • Ledarskapsträning.
 • Du får en fysisk behandling med holistisk massage och healing och en distans session med coaching och healing både för att transformera själv, men också se hur fysisk och distansbehandling fungerar och hur du själv kan komma att jobba. Du kommer att kunna jobba på distans när året är slut.

Läs mer om

Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa.

Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem.

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande.

Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är.

Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur, bulletpoints och resultat. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

 • Året är uppbyggt med 4 långhelger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt behandlar på varandra.
 • Du har ständigt en buddy som byts ut varje månad som du både delar med och behandlar med. Du lär alltså känna alla.
 • Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap.
 • Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt. Som ju ÄR.
 • Du kommer förmodligen att känna dig både euforisk och fri och tom och arg. Det ingår. Vi möter det som är för att komma igenom!
 • Du kommer att få utöva flera olika energihealing-tekniker där du möter dina egna energier på olika plan.
 • Du får möta dina egna grundsår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina.
 • Detta blir en träning i att vara energimedicinterapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.
 • Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. Teknikerna är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande riktningar för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.

Så välkommen du ledare! Välkommen att befria den du i sanning är! På ditt sätt! På denna gemensamma resa! Välkommen att använda dina resultat till att leda andra att leda sig själva. I ditt befintliga jobb eller i det nya du skapar eller i ditt eget liv. Vi lär oss helt enkelt hur det är att vara ande i en fysisk kropp här på jorden och att leva fullt ut. På vägen assisteras vi och hurras på av mängder av varelser som följer mig på min väg, men också dig och oss här på jorden. Denna utbildning är så stöttad eftersom det är en utbildning i att leva levAnde. Att finna sanningen om livet. Hur långt du kommer i ditt sanningshittande vet vi inte på förhand, men förbered dig på vänner du kan prata om allt med, komfortzoner som bara suddas ut, kärlek och beröring, närhet och vänskap i 180, humor, glädje, lättsamhet och enkelhet, djup, allvar och tyngd, genombrott, öppenhet, kontakt och erfarenheter beyond förståelse. Det multidimensionella livet helt enkelt.

Välkommen att bli mer av DIG!

Efter detta år kommer du att kunna guida andra

Diplom efter avslutat år

Jag kommer att finns med dig hela året som stöd i själva utbildningen, och vill du ha extra stöd samt kanske stöd i dina relationer längs vägen kan du komplettera med extra sessioner utöver de 2 behandlingar (exklusive alla elevbehandlingar samt behandlingar jag ger er i grupp under hela året) som ingår. De extra behandlingarna kan vara tantramassage, dearmorering, extra coachning eller om du behöver extra skjuts (som inte nåtts på de andra sätten) i att fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom.

Kommunikation om dina behov är viktigt så att jag kan stötta dig så mycket det går på resan. Din input ger spegling i vad du får tillbaka.

Du får rabatt på mentorsprogrammen eller stresscoachutbildningen om du önskar gå någon av dem parallellt.

Energimedicin utbildning 2023

NÄR

VAR

PRIS

Utbildningsstart 21 September 2023

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 21-24 September
Helg 2: 23-26 November
Helg 3: 15-18 Februari 2024
Helg 4: 18-21 April 2024

Online.

22 Oktober
17 December
21 Januari 2024
25 Februari 2024
24 Mars 2024
14 April 2024

Välkommen till Lindesberg.

Utbildningen sker fysiskt i Lindesberg. Tåget stannar 200 m från lokalen. 24 timmars parkering finns i närheten. Man kan bo i lokalen samt på fantastiskt vackert airbnb i närheten för några hundralappar per helg.

Pris 42.000:-

Lunch och fika ingår, liksom många externa föreläsare, två behandlingar utöver alla gruppbehandlingar och allt stöd genom hela året.

Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Behöver du rabatt, säg till.

Bokning och information av Energimedicin utbildning

Jag..

8 + 14 =

Utexaminerade Energimedicin terapeuter

Här kommer några av de utexaminerade Energimedicin terapeuterna att presenteras allt eftersom.

Eva-Lena Österström

Jobbar med fysiska möten i Karlskrona.
Distans på telefon och zoom.

Enerimedicinbehandlingar. Djupgående coachning enskilt eller i grupp. Healing.
Jag vägleder också genom intuition under
våra träffar.

0709 941223 

Vad några av alla nöjda säger.
"Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten."
”Du magiska kvinna! Tack för all den läkning och mystik som aktiveras i mig tillsammans med dig. Med dig har nya ddelar i mig fått blir levande och omfamnade. Min acceptans både till mig själv och andra har fördjupats, breddats och öppnats på fler plan. Tack för din kärleksfulla, kloka, transparenta och accepterande vägledning i den resan. Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten. Du har fört mig till en djupare kontakt med min feminina essens. Känner en enorm tacksamhet till det jag har fått uppleva med dig. Ser fram emot fortsatt expansion tillsammans.” Maria S
"Stort varmt tack för det här året, Malin!"
”Stort varmt tack för det här året, Malin!

Ett år med utmaningar, lärande, levande, läkande, helande och en himla massa varm hållande gemenskap och vänskap.”

Med värme och kärlek! Jennifer

"Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss"
”Jag förstod att det skulle bli något alldeles speciellt när din utbildning bara presenterades för mig som ett svar på mina frågor. Det blev ännu mer än speciellt, det blev guidning, vägledning och ett öppnande på ett subtilt men kraftfullt sätt. Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss som vi sen delar i en grupp på 11 och samtidigt bildar ett nätverk för livet. Tack! All glädje, värme och kärlek jag mött under dessa helger har givit mig en tro på mitt eget skapande och helande. Fortsätt aktivera alla själar du möter så kommer det finnas hopp om en bättre värld.”
Kramar och kärlek, Nine
"Ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap"

”Tack Malin!

För ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap och ditt stöd i min transformation. Alla fantastiska behandlingar, dom har verkligen varit viktiga för mig i min läkning. Med ditt stöd har jag hämtat min inre kraft, kunskap och kärleken till mig själv. Tack för dig! Kram Rosa

Till Malin! Att säga ”tack för allt” känns lite futtigt i det här sammanhanget. Det är svårt att finna ord för att hitta utrycket. Ord finns det ofta stor kraft i., men ibland räcker de inte till. Jag vill lägga till min känsla här… och skicka den till dig. Det gör jag nu! Ur en frodig och myllrik jord växer med stor kraft tre enorma solrosor. De är till dig! Tack! My captain, my captain.”

Maria

"Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för"
”Tack för allt du gör Malin!

Allt det du bidrar med i både stort och smått,
Är uppskattat – det hoppas jag du har förstått.
Du har lämnat stort avtryck med din personlighet,
Och tillför väldigt mycket med allt du kan och vet.

Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för,
Så stort och så viktigt för oss alla, allt det du ger och gör.
Så innan du nu går i riktning mot något nytt,
Vill jag tacka dig så hjärtligt för allt som du betytt.”

Varma kramar Camilla

"Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa"

”Tack fina Malin för ett fantastiskt år av utveckling, transformation, systerskap och kärlek. Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa och får vandra med dig. Nu börjar det på riktigt.”

Kärlek och ljus, Camilla

"Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta."

”Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta. Wow, vilket år vi haft och vilka erfarenheter. Av alla gåvor vi fått och fått dela är nog tilliten den som överraskat mig mest. Tillit, uppgraderad igen. Tillit till att var och en av oss redan har allt i våran kärna, allt vårt frö behöver för att utvecklas till, och att vara den vi ska vara.”

I kärlek Camilla

"Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett."

”Malin, Du och gruppen har hjälpt mig att öppna nya dörrar, en ny känslighet, puls och frekvens i mitt inre. Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett – tack för allt kraftfulla själ.”

Annelie

"Guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning"

”Tack finaste Malin för all guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning! Så glad att vi har mötts och samskapat detta tillsammans med alla vackra själar i vår grupp. All lycka och kärlek till dig!”

Mari

VÄLKOMMEN
TILL FRAMTIDENS MEDICIN

Energimedicin
utbildning 2023

 • 1-års utbildning till diplomerad energimedicinterapeut med möjlighet till kompletterande moduler.
 • Start 21 September 2023.
  4 långhelger torsd – sönd
  6 onlinedagar.

En nyckel till livet självt

En nyckel till livet självt

Energimedicin är framtidens medicin!

 
Frigör blockeringar som hindrar dig och andra från att leva livet levande.

De flesta går med på att allt är energi. Kan vi urskilja och transformera energier kan vi också förändra vårt liv, våra relationer och vår hälsa och också stödja andra på sin resa hem till sin källa och essens.

I den här utbildningen får du lära dig att hitta blockeringar som hindrar naturliga flöden i ditt och andras multidimensionella system.

Genom att avtäcka källan uppstår gudomlighetens naturliga vara och i det kan djupa möten ske och fred, kärlek och flöde expandera.

När vi befrias från trauman, obearbetade känslor, negativa loopar och låsningar får vi tillgång till livskraften och landar i varandet och lugnet.

Där får vi utrymme att vara de vi är. Där finns mer liv, vitalitet, sinnlighet, kraft, glädje och lek. I det blir livet ett gemensamhetsprojekt och vi släpper den ensamma vägen.

Jag ser det som meningen med den här tiden. Att vi alla ska komma hem till oss själva med alla de egenskaper som är sanna för var och en av oss och i det samskapa en vacker värld vi alla kan leva levAnde i. I hälsa och harmoni med livet självt och det paradis vi lever i.

Se doumentären

Live Life Alive – Energimedicinutbildning

Bli ledare i ditt eget liv

 

En utbildning där ditt intuitiva ledarskap stärks och du inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

På den här resan får du befria och läka familjeband, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Det kan vara energier från barndom, tidigare liv, präglingar från andra människor, situationer och annat som hämmat och format dig till anpassning. Du får träna på holistiska sätt att förhålla dig till livet, görande, relaterande och varande.

Vi avtäcker matrix, du får syn på din essens, samla alla dina kroppar och aktiveras till din väg. På vägen transformeras/försvinner de problem och beteenden som tidigare fanns i ditt system, din inre man och kvinna balanseras in i enhet och du rör dig allt mer in i femte dimensionens flöde. Du får gå från ett varför till ett annat. Från logik och gammal struktur till flöde och självledarskap.

Att leva livet levAnde

 

Ju mer vi avtäcker desto friskare blir vi

Här suddar vi ut gamla normer och uppdelningar och du får både vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Du tränas i att lyssna inåt, möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek och lystrar in andra. En balans mellan integritet och expansion i helhet.

Så skapar vi ett nytt paradigm av ledarskap, fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all s.k. andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna utan renar, förenar och enar.

Energimedicin, för din och andras läkning

Jag tror att vi kan läka vårt DNA med energimedicin

I ditt ursprung och essens finns varande och rörelse. Det är en naturlag och grunden för allt liv.

Varje kontraherad energi/blockering har egna vibrationer som skapar beteenden, projektioner, magnetism osv som ställer till det för oss. Ju mer vi avtäcker, desto friskare blir vi

Längtar du efter att resa med likasinnade där det multidimensionella är vardag och där ingenting exkluderas från livet, där vardagen handlar om gemenskap, support, glädje och holistisk läkning?

Längtar du efter att kunna jobba med och leva energimedicin, oavsett om du för in det på din nuvarande arbetsplats, eller helt vill svida om, eller gör det helt för din egen skull?

Då kan denna utbildning vara för dig. Här får du nyckeln till att leva livet levAnde och lär dig möta och transformera olika typer av utmaningar eftersom du lär dig hitta orsaker till problem och se vad de behöver för att harmoniera med essensen.

Så längtar du efter att resa med likasinnade där det multidimensionella är vardag och där ingenting exkluderas från livet, där vardagen handlar om gemenskap, support, glädje och holistisk läkning? Längtar du efter att kunna jobba med och leva energimedicin, oavsett om du för in det på din nuvarande arbetsplats, eller helt vill svida om, eller gör det helt för din egen skull?

Då kan denna utbildning vara för dig. Här får du nyckeln till att leva livet levAnde och lär dig möta och transformera olika typer av utmaningar eftersom du lär dig hitta orsaker till problem och se vad de behöver för att harmoniera med essensen.

Vad säger tidigare deltagare

”Jag har fått gåvan att vid två tillfällen få energimedicin med fantastiska Malin Rydesjö” 💜

Första gången skedde i en grupp på runt 25 personer. Det kändes som att få uppleva ett mirakel. Vid det tillfället arbetade hon med en frivillig man i gruppen. Vi andra kunde bevittna hur mannens rygg fysiskt förändrades framför våra ögon.
Själv kände jag mig pånyttfödd 💞
Kroppen rörde sig fritt och ur munnen kom det ljud av alla de slag. Alla tankar var som bortblåsta och allting skedde fritt, ur någonting äkta.

Andra tillfället var en telefonsession där endast jag deltog.

Malin lyckas med lätthet få fram det som behöver läkas. Jag känner förundran över hennes guidning och under processen skedde det mycket på flera plan för mig.

Efteråt upplevde jag ett kraftigt energifält runt mig. Nu känner jag mig ”ren” inombords.

Kan av hela mitt hjärta rekommendera er sessioner med Malin 💜

Energimedicinen gör under på kort tid, någonting som vården inte är i närheten av.

🌺 Johanna Nyström

Vi är redan hela, vi ska bara avtäcka helheten, lyssna inåt, möta och stå i vår sanning

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.

Egentligen är vi redan hela, vi ska bara avtäcka helheten.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret. Meningen är nämligen att du inte kommer att undervisa andra utan hjälpa andra att rikta uppmärksamheten där liv finns och vad som blockerar liv. Vi går från görande till varAnde. Från resultatinriktad till flödesföljAnde. Vi är organiska varelser och genom att förstå hur vi fungerar kan vi stötta oss själva och varandra att leda ett levAnde liv i glädje och harmoni.

I utbildningen

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå.
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem.
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner.
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt.
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt.
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.
 • Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 4 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier.
 • Hur särskilja energier.
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem.
 • Hur se orsaker bakom symtom.
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och annat.
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp.
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas.
 • Prova olika tekniker inom coaching, kraniosakral terapi, tantra, embryologi, yoga, meditation, dans, shamanism, rörelseterapi, tibetansk healing, mindfulness, TRE, sat nam rasayan, ayurveda, taoism, tapping, nlp, osteopati, kiropraktik, cirkling, soundhealing, ceremoni m.m.
 • Ledarskapsträning.
 • Du får en fysisk behandling med holistisk massage och healing och en distans session med coaching och healing både för att transformera själv, men också se hur fysisk och distansbehandling fungerar och hur du själv kan komma att jobba. Du kommer att kunna jobba på distans när året är slut.

Läs mer

Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet
En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa.

Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem.

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande.

Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är.

Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur, bulletpoints och resultat. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

 • Året är uppbyggt med 4 långhelger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt behandlar på varandra.
 • Du har ständigt en buddy som byts ut varje månad som du både delar med och behandlar med. Du lär alltså känna alla.
 • Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap.
 • Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt. Som ju ÄR.
 • Du kommer förmodligen att känna dig både euforisk och fri och tom och arg. Det ingår. Vi möter det som är för att komma igenom!
 • Du kommer att få utöva flera olika energihealing-tekniker där du möter dina egna energier på olika plan.
 • Du får möta dina egna grundsår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina.
 • Detta blir en träning i att vara energimedicinterapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.
 • Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. Teknikerna är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande riktningar för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.

Så välkommen du ledare! Välkommen att befria den du i sanning är! På ditt sätt! På denna gemensamma resa! Välkommen att använda dina resultat till att leda andra att leda sig själva. I ditt befintliga jobb eller i det nya du skapar eller i ditt eget liv. Vi lär oss helt enkelt hur det är att vara ande i en fysisk kropp här på jorden och att leva fullt ut. På vägen assisteras vi och hurras på av mängder av varelser som följer mig på min väg, men också dig och oss här på jorden. Denna utbildning är så stöttad eftersom det är en utbildning i att leva levAnde. Att finna sanningen om livet. Hur långt du kommer i ditt sanningshittande vet vi inte på förhand, men förbered dig på vänner du kan prata om allt med, komfortzoner som bara suddas ut, kärlek och beröring, närhet och vänskap i 180, humor, glädje, lättsamhet och enkelhet, djup, allvar och tyngd, genombrott, öppenhet, kontakt och erfarenheter beyond förståelse. Det multidimensionella livet helt enkelt.

Välkommen att bli mer av DIG!

Efter detta år kommer du att kunna guida andra

Diplom efter avslutat år

Jag kommer att finns med dig hela året som stöd i själva utbildningen, och vill du ha extra stöd samt kanske stöd i dina relationer längs vägen kan du komplettera med extra sessioner utöver de 2 behandlingar (exklusive alla elevbehandlingar samt behandlingar jag ger er i grupp under hela året) som ingår. De extra behandlingarna kan vara tantramassage, dearmorering, extra coachning eller om du behöver extra skjuts (som inte nåtts på de andra sätten) i att fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom.

Kommunikation om dina behov är viktigt så att jag kan stötta dig så mycket det går på resan. Din input ger spegling i vad du får tillbaka.

Du får rabatt på mentorsprogrammen eller stresscoachutbildningen om du önskar gå någon av dem parallellt.

Energimedicin utbildning 2023

NÄR

Utbildningsstart 21 September 2023

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 21-24 September
Helg 2: 23-26 November
Helg 3: 15-18 Februari 2024
Helg 4: 18-21 April 2024

Online.

22 Oktober
17 December
21 Januari 2024
25 Februari 2024
24 Mars 2024
14 April 2024

VAR

Välkommen till Lindesberg.

Utbildningen sker fysiskt i Lindesberg. Tåget stannar 200 m från lokalen. 24 timmars parkering finns i närheten. Man kan bo i lokalen samt på fantastiskt vackert airbnb i närheten för några hundralappar per helg.

PRIS

Pris 42.000:-

Lunch och fika ingår, liksom många externa föreläsare, två behandlingar utöver alla gruppbehandlingar och allt stöd genom hela året.

Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Behöver du rabatt, säg till.

Bokning och information av Energimedicin utbildning

Jag..

8 + 3 =

Utexaminerade Energimedicin terapeuter

Här kommer några av de utexaminerade Energimedicin terapeuterna att presenteras allt eftersom.

Eva-Lena Österström

Jobbar med fysiska möten i karlskrona.
Distans på telefon och zoom.

Enerimedicinbehandlingar. Djupgående coachning enskilt eller i grupp. Healing.
Jag vägleder också genom intuition under
våra träffar.

0709 941223 

Vad några av alla nöjda säger.
"Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten."
”Du magiska kvinna! Tack för all den läkning och mystik som aktiveras i mig tillsammans med dig. Med dig har nya ddelar i mig fått blir levande och omfamnade. Min acceptans både till mig själv och andra har fördjupats, breddats och öppnats på fler plan. Tack för din kärleksfulla, kloka, transparenta och accepterande vägledning i den resan. Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten. Du har fört mig till en djupare kontakt med min feminina essens. Känner en enorm tacksamhet till det jag har fått uppleva med dig. Ser fram emot fortsatt expansion tillsammans.” Maria S
"Stort varmt tack för det här året, Malin!"
”Stort varmt tack för det här året, Malin!

Ett år med utmaningar, lärande, levande, läkande, helande och en himla massa varm hållande gemenskap och vänskap.”

Med värme och kärlek! Jennifer

"Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss"
”Jag förstod att det skulle bli något alldeles speciellt när din utbildning bara presenterades för mig som ett svar på mina frågor. Det blev ännu mer än speciellt, det blev guidning, vägledning och ett öppnande på ett subtilt men kraftfullt sätt. Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss som vi sen delar i en grupp på 11 och samtidigt bildar ett nätverk för livet. Tack! All glädje, värme och kärlek jag mött under dessa helger har givit mig en tro på mitt eget skapande och helande. Fortsätt aktivera alla själar du möter så kommer det finnas hopp om en bättre värld.”
Kramar och kärlek, Nine
"Ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap"

”Tack Malin!

För ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap och ditt stöd i min transformation. Alla fantastiska behandlingar, dom har verkligen varit viktiga för mig i min läkning. Med ditt stöd har jag hämtat min inre kraft, kunskap och kärleken till mig själv. Tack för dig! Kram Rosa

Till Malin! Att säga ”tack för allt” känns lite futtigt i det här sammanhanget. Det är svårt att finna ord för att hitta utrycket. Ord finns det ofta stor kraft i., men ibland räcker de inte till. Jag vill lägga till min känsla här… och skicka den till dig. Det gör jag nu! Ur en frodig och myllrik jord växer med stor kraft tre enorma solrosor. De är till dig! Tack! My captain, my captain.”

Maria

"Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för"
”Tack för allt du gör Malin!

Allt det du bidrar med i både stort och smått,
Är uppskattat – det hoppas jag du har förstått.
Du har lämnat stort avtryck med din personlighet,
Och tillför väldigt mycket med allt du kan och vet.

Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för,
Så stort och så viktigt för oss alla, allt det du ger och gör.
Så innan du nu går i riktning mot något nytt,
Vill jag tacka dig så hjärtligt för allt som du betytt.”

Varma kramar Camilla

"Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa"

”Tack fina Malin för ett fantastiskt år av utveckling, transformation, systerskap och kärlek. Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa och får vandra med dig. Nu börjar det på riktigt.”

Kärlek och ljus, Camilla

"Guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning"

”Tack finaste Malin för all guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning! Så glad att vi har mötts och samskapat detta tillsammans med alla vackra själar i vår grupp. All lycka och kärlek till dig!”

Mari

"Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta."

”Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta. Wow, vilket år vi haft och vilka erfarenheter. Av alla gåvor vi fått och fått dela är nog tilliten den som överraskat mig mest. Tillit, uppgraderad igen. Tillit till att var och en av oss redan har allt i våran kärna, allt vårt frö behöver för att utvecklas till, och att vara den vi ska vara.”

I kärlek Camilla

"Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett."

”Malin, Du och gruppen har hjälpt mig att öppna nya dörrar, en ny känslighet, puls och frekvens i mitt inre. Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett – tack för allt kraftfulla själ.”

Annelie