ENERGIMEDICIN

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur vi kan läka med hjälp av energiarbete.
Allt är olika förtätningar av energi. Vår kropp, våra tankar, våra emotioner, sinnen, naturen.. ja allt vibrerar.
Läs mer om Energimedicin

Energimedicin kan handla om olika tekniker för att läka.
Inom Shamanism har man vissa sätt att jobba med energier; förfäder, jorden, solen, djuren, element, väderstreck, medicinhjulet, väsen osv. Inom yogan jobbar man med att transformera energier genom andning, rörelse, fokus osv samt att hålla space och acceptera allt som sker i spacet och kan på så sätt läka motstånd (healingmetoden Sat Nam Rasayan). Inom Reiki och andra arbeten för man in ljus på olika sätt. Inom qigong transformerar, höjer, expanderar, intensifierar man energier på olika sätt. Taoismen och kampsporter likaså.

Den energimedicin som utvecklats inom mig är multidimensionell. Människor som får behandlingar hos mig känner igen teknikerna från alla möjliga traditioner.
Det kommer sig av att när vi öppnar källan så finns allt däri.
Jag som är kallad att dela med mig har jobbat med personlig utveckling i över 15 år och hållt retreats, workshops och utbildningar i personlig utveckling på olika sätt. Jag har även fått flera initieringar. Alltifrån shamanism då blixten slagit ner i mitt huvud två gånger och öppnat mig för enorma fält, men också Nam som getts mig 5 gånger.

Alla traditioner vill skala löken och balansera upp systemet så att vi kommer in i harmoni, balans och vår högsta potential.
Jag verkar i källan och därför är många olika tekniker bortom teknikerna tillgängliga för mig, utan att jag etiketterar dem. De bara är.

Energimedicinen jobbar med blockeringar, programmeringar, stagnation på olika sätt för att frigöra och aktivera flöden i systemet.

Energierna och förtätningarna syns och känns och märks på olika sätt.
Ett seende, en varseblivning, en inre kommunikation som går att utveckla och bli bra på.
När du öppnar ditt seende märker du att allt pågår nu.
Saker som har hänt känns i högsta grad i kroppen, minns av tankarna och kan kännas både fysiskt och emotionellt här och nu.
Det visar bl a att det finns ingen tid.
Trots att vi kan gå tillbaka i tiden, koppla an till våra förfäder och vår biologiska tidslinje sker allt ändå här. Ibland också parallellt.

Genom att få kontakt med det som ÄR, oavsett när det hänt, kan vi alltså lösa upp händelser och trauman som finns i systemet på olika ställen och sätt och så frigöra space och där kunna hämta hem det som är DU.

På din resa kan själsdelar ha lämnat, dina multidimensionella jag kan ha fastnat, vara sårade, ha olika avtal och programmeringar som påverkar dig här.

Vi kan märka att det mamma sa eller inte gjorde när vi var barn sitter som en blockering så att vi inte kan knyta an till andra människor. Fallet på skridskorna kan ha gjort att vi är rädda för att stå på egna ben för att mattan drogs under fötterna på oss. Någons frånvaro kanske aktiverar ensamhetskänsla så att vi går in i symbios med andra eller utvecklar olika beroenden och begär. Obalanser inom oss kan göra att vi söker bekräftelse av andra och vill fylla oss av andras energier.
Vi ska ju vara i balans med oss själva, med vår inre maskulina och feminina energi, med jorden och solen, med inre och yttre, med då och nu.

”Vilken upplevelse! Jag har aldrig någonsin, trots all meditation och terapi etc, kommit så nära min djupa djupa oro och ångest och dessutom kunnat se den så tydligt länkad till min relation till mamma. .. Jag är så djupt tacksam över din vackra, mjuka, älskvärda guidning till något som jag tyckte mig ouppnåeligt. Och detta på en halvtimme på telefonen”.

Jag ser fram emot att möta dig precis där du är och samskapa resan in i hjärtat, varat och källan inom dig där du är hel. Och på vägen rensa, rena, höja, stärka, laga, transformera, försonas, förlåta och allt annat vi hinner på tre timmar då du får njuta av dig själv, din kropp, varat i en mjuk följsam organisk dans.

Energimedicin Utbildning 1 år – 2024

Energimedicin Utbildning
Bli energimedicinterapeut.

Energimedicin är framtidens medicin!

De flesta går med på att vi är energi. Att vi påverkas av energi i och runt oss verkar däremot färre ta in och därför vet inte människor hur de fungerar energimässigt och därmed som människor och varelser.

Kan vi lära oss urskilja energier och transformera, flytta, inkorporera, lösa upp osv energier påverkar det våra kroppar, sinnen, emotioner, beteenden, relationer, beslut, återhämtning osv osv.

Så den här utbildningen är viktig. Du lär dig helt enkelt hur du går från ett varför till ett annat. Från en dimension till en annan. Du får släppa taget om allt som rör separation, stress och kamp och släppa fram den du i sanning är. Det gör att du har en nyckel till livet självt och kan därmed jobba med alla olika typer av utmaningar människor har eftersom du lär dig att gå till orsaken till problemen och se vad de behöver för att harmoniera med din essens.

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret.

I utbildningen 

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.

Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 6 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier
 • Hur särskilja energier
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem
 • Hur se orsaker bakom symtom
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och synsätt
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas så att du också kan jobba med det du vill.
 • Ledarskapsträning
 • Du får en fysisk behandling med abhyangamassage och healing och en distans session med coaching och healing.

Det ingår också olika coaching tekniker för att gå på djupet i dig och klienten och vi för in psykoterapi, kraniosakral terapi, tantra och embryologi, yoga, meditation och dans. 

Detta är ett år för din läknings skull, där du också blir energiterapeut (steg 1).

Läs mer om - Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt. 

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa. 

Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem. 

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande. Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är. Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur och vad blir jag och hur då. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

Året är uppbyggt med 6 helger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt har provklienter.

Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap. 

Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.

Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt.

Du kommer att få utöva flera olika energihealing tekniker där du möter dina egna energier på olika plan. 

Du får möta dina egna grund sår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina. 

Detta blir en träning i att vara energimedicin terapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.

Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Psykoterapi, kraniosakral terapi, embryologi, shamanism, yoga, meditation, mindfulness, dans, tibetansk healing, TRE, rörelseterapi och mängder av andra övningar ingår för att öppna systemet och kunna njuta mer av hela dig. Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. De är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande saker för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.

Du får ett diplom efter avslutat år.

Efter detta år kommer du att kunna guida andra. Vill du komplettera din resa kan man ta extra sessioner med mig utöver de 2 behandlingar ingår. Extra behandlingar kan behövas om du vill fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom. Det kan också behövas om du vill få stöd på olika specifika plan såsom hur du kan arbeta med detta, extra ledarskap eller annat som det ännu inte finns extra moduler för. Det kan vi ha ett samtal om både innan och under utbildningen så att du kan leva ditt liv såsom du önskar. Du får rabatt på mentorsprogrammen också om du önskar gå det parallellt.

Pris: 42.000:-
Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Ink 2 behandlingar, lunch, fika och övernattning.

När: 

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 26-29 September
Helg 2: 21-24 November
Helg 3: 20-23 Februari 2025
Helg 4: 8-11 Maj 2025

Online.

27 Oktober
14 December
19 Januari 2025
22 Mars 2025
13 April 2025
 
Avgiften sätts in på bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Energimedicin Utbildning i meddelanderutan.

Lyssna på vad några deltagare tycker.

Vad några av alla nöjda säger.
"Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten."
”Du magiska kvinna! Tack för all den läkning och mystik som aktiveras i mig tillsammans med dig. Med dig har nya ddelar i mig fått blir levande och omfamnade. Min acceptans både till mig själv och andra har fördjupats, breddats och öppnats på fler plan. Tack för din kärleksfulla, kloka, transparenta och accepterande vägledning i den resan. Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten. Du har fört mig till en djupare kontakt med min feminina essens. Känner en enorm tacksamhet till det jag har fått uppleva med dig. Ser fram emot fortsatt expansion tillsammans.” Maria S
"Stort varmt tack för det här året, Malin!"
”Stort varmt tack för det här året, Malin!

Ett år med utmaningar, lärande, levande, läkande, helande och en himla massa varm hållande gemenskap och vänskap.”

Med värme och kärlek! Jennifer

"Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss"
”Jag förstod att det skulle bli något alldeles speciellt när din utbildning bara presenterades för mig som ett svar på mina frågor. Det blev ännu mer än speciellt, det blev guidning, vägledning och ett öppnande på ett subtilt men kraftfullt sätt. Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss som vi sen delar i en grupp på 11 och samtidigt bildar ett nätverk för livet. Tack! All glädje, värme och kärlek jag mött under dessa helger har givit mig en tro på mitt eget skapande och helande. Fortsätt aktivera alla själar du möter så kommer det finnas hopp om en bättre värld.”
Kramar och kärlek, Nine
"Ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap"

”Tack Malin!

För ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap och ditt stöd i min transformation. Alla fantastiska behandlingar, dom har verkligen varit viktiga för mig i min läkning. Med ditt stöd har jag hämtat min inre kraft, kunskap och kärleken till mig själv. Tack för dig! Kram Rosa

Till Malin! Att säga ”tack för allt” känns lite futtigt i det här sammanhanget. Det är svårt att finna ord för att hitta utrycket. Ord finns det ofta stor kraft i., men ibland räcker de inte till. Jag vill lägga till min känsla här… och skicka den till dig. Det gör jag nu! Ur en frodig och myllrik jord växer med stor kraft tre enorma solrosor. De är till dig! Tack! My captain, my captain.”

Maria

"Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för"
”Tack för allt du gör Malin!

Allt det du bidrar med i både stort och smått,
Är uppskattat – det hoppas jag du har förstått.
Du har lämnat stort avtryck med din personlighet,
Och tillför väldigt mycket med allt du kan och vet.

Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för,
Så stort och så viktigt för oss alla, allt det du ger och gör.
Så innan du nu går i riktning mot något nytt,
Vill jag tacka dig så hjärtligt för allt som du betytt.”

Varma kramar Camilla

"Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa"

”Tack fina Malin för ett fantastiskt år av utveckling, transformation, systerskap och kärlek. Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa och får vandra med dig. Nu börjar det på riktigt.”

Kärlek och ljus, Camilla

"Guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning"

”Tack finaste Malin för all guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning! Så glad att vi har mötts och samskapat detta tillsammans med alla vackra själar i vår grupp. All lycka och kärlek till dig!”

Mari

"Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta."

”Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta. Wow, vilket år vi haft och vilka erfarenheter. Av alla gåvor vi fått och fått dela är nog tilliten den som överraskat mig mest. Tillit, uppgraderad igen. Tillit till att var och en av oss redan har allt i våran kärna, allt vårt frö behöver för att utvecklas till, och att vara den vi ska vara.”

I kärlek Camilla

"Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett."

”Malin, Du och gruppen har hjälpt mig att öppna nya dörrar, en ny känslighet, puls och frekvens i mitt inre. Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett – tack för allt kraftfulla själ.”

Annelie

Energimedicin, telefonsession

””Vilken upplevelse! Jag har aldrig någonsin, trots all meditation och terapi etc, kommit så nära min djupa djupa oro och ångest och dessutom kunnat se den så tydligt länkad till min relation till mamma. .. Jag är så djupt tacksam över din vackra, mjuka, älskvärda guidning till något som jag tyckte mig ouppnåeligt. Och detta på telefon.”

I den här sessionen med energimedicin får du frigöra tunga energier som hämmar ditt livsflöde och din fysiska, emotionella och själsliga hälsa och liv.

Du ligger bekvämt hemma eller på plats och blir guidad in i avslappnande andning och tillsammans öppnar vi upp och harmonierar ditt system lager för lager.

Jag reser bredvid dig och tillsammans möter och löser vi upp det som fastnat, smärtar och hämmar dig att leva livet levande.

Vi rensar, öppnar, släpper, höjer, transformerar, klipper band och energier som hindrar ditt livsflöde och när det sedan finns utrymme, när minnen, andra människor och programmeringar frigjorts, då kallar vi på din sanna essens, din energi och kvalitéer som just du behöver och längtar efter.

Så först skapar vi djup rening i systemet och därefter fyller vi det med nektar, dina unika gåvor, din essens.

Du får syn på den du i sanning är, den väg som kan vara din och du får uppleva livet strömma i dina ådror, i din själ, i din varelse.

Du får kontakt helt enkelt med det som är bortom slöjorna. Kanske kommer dina guider fram, förfäder, entiteter av olika slag. Kanske vill tidigare liv berätta något för dig.

Men framförallt så låter vi dina celler i kroppen läka ut obalanser så att du blir än mer klar, sann, hel och expanderad i din person och varelse, i alla kroppar.

Det är en resa i full kontakt med dina, naturens och universums krafter och varande och samtidigt är den väldigt enkel och logisk att följa.

Du är med hela vägen och ser vad som är vad och i det kan vi återkoppla, länka eller hämta tillbaka aspekter av dig för att bli mer hel och komma närmre källan och din unika energi och de gåvor och livsväg som är unik för just dig. Där skapar och återkopplar vi dig till vibrationer och frekvenser som ger dig än mer ljus, glädje och ett öppet hjärta. Du får mer kontakt med dygderna och kan leva i mer vördnad till och med helheten.

En session kan ta oss genom, in i och mellan mängder av världar, samtidigt som vi reser i den fysiska verkligheten där varje cell är ett helt universum.

Vi kan jobba på dna nivå och se vilken information som ligger i dina cellminnen och transformera dem.

Det gör att din fysiska kropp känner av transformationen under tiden den sker.

Det kan kännas när syret börjar strömma i kroppen, när behandlingen är som kraniosakral terapi, när fascian mjukas upp och pulserar av flöde i hela kroppen, när toxiner flödar ut ur systemet, när huvet som tidigare var fullt av dimma och tyngd plötsligt är klart och öppet, när nedstämdhet och orkeslöshet byts ut till lätthet och öppenhet. Allt är energi och det innebär att smärta, obalanser, ångest, tyngd, rädslor mm kan frigöras. Därmed släpps också beteendena runt obalanserna, eftersom grunden lösts upp.

Du kan uppleva en förändring i ditt sätt att se på dig själv och världen och du kan få mer kraft att göra de förändringar som behövs för att du ska följa dina inre behov och det du vet är sant för dig. Transformationerna sker i nuet, men bortom tiden. Det betyder att vi inkluderar allt som skett och kommer att ske i ögonblicket vi jobbar. I energivärlden finns inte tiden. Ändå kan vi jobba på de mänskliga tidslinjerna för att finna och lösa upp blockeringar. Så du förstår att detta går bortom logiken. Ändå är resan helt uppenbar när vi väl är i den. Vi behöver bara förstå vad vi ska titta på, urskilja, jobba med och vad vi sedan ska göra med det vi ser. Detta hjälper jag dig med.

På resan genom ditt multidimensionella system skannar vi av olika blockeringar, vibrationer eller minnen som begränsar flödet i ditt liv.

Du får också lära dig hur detta går till så att du själv kan fortsätta hjälpa dig själv med mer flöde även efter sessionen.

Orsaker till obalanserna kan vi hitta på mängder av platser, alltifrån barndom, tidigare liv och mellan liv, men det kan också vara andras energier. När vi frigör detta och det som tillhör dessa blockeringar får du plötsligt möjlighet att få kontakt med ditt hjärta och den rena kärleken. Det är som att lyfta bort dimma från dina inre världar så att det blir klart. Rent. Verkligheten träder fram när programmeringarna lyfts bort.

 Välkommen till mer av dig!

Läs mer om - Energimedicin, telefonsession

En behandling kan kännas som flera behandlingar, inom shamanismen kallas det ceremonier, då vi jobbar multidimensionellt, både systemmässigt och teknikmässigt och kommer bakom symtomen på flera nivåer samtidigt. Allt du är inkluderas, dvs det fysiska med organ, vävnader, bindväv, benmärg, skelett och allt som är materia i kroppen, men också de olika energetiska dimensionerna.

1% av atomen utgör materia, dvs protoner, neutroner och elektroner. Resten är mellanrum.

Inom energimedicinen arbetar jag även med dessa sk tomrum som ofta är fulla av både minnen, programmeringar, gamla avtal, blockeringar, stagnerad energi, andra människors energier osv som påverkar din kontakt med den du i sanning är.

Denna behandling är mycket avslappnande, frigörande, lätt och du påminns om att din glädje, kärlek och livskraft finns där, oavsett symtom.

På vägen får du se det som sitter i vägen.

Det kan vara sorg, smärta, ångest, skam, programmeringar, gamla avtal, avstängningar, beteenden och känslor som kompenserar för separation, utanförskap eller en känsla av att inte duga eller tillhöra. Tvivel, förtvivlan, bristande livsenergi, mening, eller längtan efter att bygga bättre relationer, nå ut med dina gåvor, bli mer effektiv på jobbet eller förverkliga dig på olika plan, ja alla delar kan adresseras och transformeras i denna session.

Allt som är du är välkommet!

Vill du fördjupa din läkning?

Boka mentorsprogram 3-6 månader och ha regelbunden kontakt mellan våra sessioner.

Jag håller dig i din läkningsprocess och ger dig olika typer av stöd i veckorna. Du har mig som terapeut, guide, mentor, medvandrerska, mamma, ledare att luta dig mot och ta emot både healing, coachning, mentalt och emotionellt stöd av.

På det här sättet kan vi gå igenom del för del av din historia och det som präglat dig idag. Vi frigör de olika delarna och låter din sanna energi ta plats allt mer i ditt system så att du kan leva allt mer utifrån ditt sanna jag, den du någonstans vet att du är, men kanske inte fått till.

När vi jobbar och faciliterar för din läkning sker allt organiskt och intuitivt. Därför är läkningen hållbar. Det som läker, läker verkligen på djupet då orsaken tas omhand.

Det är ingen överföring av energi alls utan jag kallar på ditt system och påminner dig om det inneboende livsflöde du har och är, även om det låst in sig eller till och med flytt kroppen.

En del känner igen mitt arbete i shamanismen, en del i olika healingtekniker osv.

Jag har valt att inte kalla mitt arbete annat än energimedicin då det är så mycket som ryms i mitt hantverk.

Se mer på ”Om Mig” för att läsa lite om mitt seende och hur alla möjliga tekniker är tillgängliga för mig.

Det är alltifrån tekniker ur utbildningarna jag gått och annat jag fördjupat mig i på olika sätt. Det är yoga, meditation, mindfulness, ayurveda, tantrapulsation, tantramassage, chakrabalansering, TRE, EMDR, zen, skakterapi, dans, akupressur, zonterapi, Sat Nam Rasayan aktiveringarna jag fått av NAM, taoismen och shamanismen, olika kulturers läkekonster, häxeri och inte minst kontakt med moder jord. Min resa har handlat om att gå bakom tekniker och in i essensen av vad tekniken vill förmedla och därför får du följa med på guidade resor med mig där detta är integrerat.

Jag behöver varken sätta ord eller namn på en övning eller göra den enskilt och unikt för att du ska sätta den i något fack utan det bara sker i flödet.

Går du utbildning hos mig får du förstås mer förståelse för vad vi håller på med så att du själv kan jobba som energimedicinterapeut eller holistisk energimassör eller energetisk tantramassör eller stresscoach. Alla dessa utbildningar ger dig tydliga tekniker och erfarenheter som du sedan kan dela med dig.

Så till mig kommer du om du vill förlösa dig själv, men på vägen lära dig tekniker för att leva en hållbar, rofylld och glädjerik livsstil.

”Du har räddat mitt liv” sa en kvinna, som var nära döden, efter en session. ”Jag har dessa nätter vaknat i drömmen och sagt till mig själv – jag är lycklig. Jag älskar dig-. Jag vill tacka mig från hela mitt hjärta (och du vet hur stort det blev i vår session)”.

”Jag mår riktigt bra! Känns som jag fått en enorm kraft! Märker hur mina kollegor påverkas utan att jag tror att de vet om det. Tacksam”

Du är din bästa healer.

Jag assisterar när du frigör dig själv och går från sessionen stärkt i att veta att du har allt inom dig!

Du är kraftfull, du är potent, du är fantastisk och vibrerar så vackert! Låt dig få kontakt med det som är du.

Dags att sluta kämpa och börja leva!

Människor har genom dessa behandlingar blivit av med arytmi, magsår, ryggvärk, migrän och andra fysiska åkommor, men också frigjort dödsångest, panikångest, akut stress, djup sorg, relationsproblem, mamma, pappa trauman, konsekvenser av övergrepp, ensamhet och anknytningsbesvär och mycket annat.

Pris: 60 min / 1300:-
Var: Via telefon
När: Enskilda tillfällen eller löpande

Avgiften betalas vid anmälan till bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Energimedicin, telefonsession i meddelanderutan.

Tele: 0707 750868

Vad några av alla nöjda säger.
"Mötet med Malin var oväntat och kraftfullt."
Mötet med Malin var oväntat och kraftfullt. Jag funderade ett slag på hur healing på distans skulle fungera. Direkt när jag blev guidad av Malin som med trygghet och Tydlighet ledde mig in till mig själv upplevde jag ett stort skifte inuti. Som att all min inre visdom talade till mig. Det var många starka inre upplevelser under en enda session. Efteråt kände jag mig stark och mjuk. Djup inre frid och en kärleksfullhet som spreds till hela familjen och till mig. Innan sessionen hade jag känt mig helt urlakad och i stort behov av återhämtning efter en stressig vår. Malin ger dig guidning till din kärna och djup healing av många lager trauman. Hon finns med dig hela vägen. Genom allt.
Mycket tacksam. -Louise
"Malin du är en kraftfull själ som hjälper på djupet"
”Jag vaknade en natt efter att ha mått väldigt dåligt o fick till mig att Malin var den rätta att hjälpa. En sån kraftfull hjälp med både mig o min mamma , som höll mig tillbaka på olika nivåer. Jag fick även uppleva en ny nivå i mitt energiarbete som kändes så betryggande.

Malin du är en kraftfull själ som hjälper på djupet. Så tacksam. Många olika nya insikter kom nu till mig dagarna efteråt.
Tack för denna gång o på återseende fina själ.”

"Du har räddat mitt liv!"
”Du har räddat mitt liv” sa en kvinna som var nära döden efter en session. ”Jag har dessa nätter vaknat i drömmen och sagt till mig själv – jag är lycklig. Jag älskar dig-. Jag vill tacka mig från hela mitt hjärta (och du vet hur stort det blev i vår session)”
"Det är som att allt bara faller på plats och jag med det."
”Det är som att allt bara faller på plats och jag med det. Att en inre stillhet har infunnit sig. En stillhet som inte stressar eller upplevs som rastlöshet. Dagen efter att jag var hos dig drogs jag ner på mattan för meditation. Har aldrig hänt förut. Så häftigt. Det kommer saker till mig i snabbare takt upplever jag. Och utmattningen, tröttheten, näringsbristen jag dragits med ett år bara försvann. Poff! Borta!” -Lisa.
"Rensat gammalt och fyllt på med ny energi."
”Jag hade under en lång tid haft svårt att släppa negativa energier inom mig. Helt klart hindrade de mig att hitta balans i livet och jag mådde inte bra. Efter några distans behandlingar med Malin känner jag mig nu starkare i grundvalarna, men också starkare mentalt och fysiskt.

Under behandlingarna har vi både rensat gammalt och fyllt på med ny energi. Jag ”såg” inom mig ett flöde av gyllene massa som rann genom mina armar, ben, ja hela min kropp och fyllde kroppen med nya positiva, rena energier. Kroppen kändes fullständigt avslappnad och jag fick stanna kvar i detta tillstånd en stund innan jag reste mig från sängen och det höll i sig länge. Jag känner efteråt att dessa energibehandlingar som Malin gett mig, har fått mig på rätt köl och jag kommer boka fler stärkande behandlingar hos Malin för att både hålla i balansen, men också bli ännu mer sann, fri och stark. Malin känns oerhört erfaren, trygg och kunnig i sitt arbete. Det går inte att missa att Malin verkligen brinner för sitt arbete med att hjälpa människor att hitta balans och harmoni i sitt liv.”

"Rekommenderar henne varmt!"
”Det var vid tre tillfällen som Malin på distans guidade mig in i mig själv och olika områden i kroppen via andningen och visualiseringar. På det sättet kunde hon få fram bilder och känslor som gick långt tillbaka i tiden där det fanns blockeringar. Hon guidade mig att stanna upp och genom andning lösa upp gamla mönster och stagnationer eller svårigheter.

Detta var ett nytt och fint sätt att få healing på och för mig kändes det mycket lättare efteråt med saker som rensats eller som fått inta en ny plats eller fokus i livet. Problemområden jag hade är lättare eller finns inte alls längre. Min upplevelse av Malin är att hon är en väldigt lättsam, tydlig och sympatisk person som har förmågan att hålla fokus rätt och framförallt få en att känna sig i trygga händer. Rekommenderar henne varmt och den här metoden som hon utför sin healing!” -Jenny Ekholm