ENERGIMEDICIN

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur vi kan läka med hjälp av energiarbete.
Allt är olika förtätningar av energi. Vår kropp, våra tankar, våra emotioner, sinnen, naturen.. ja allt vibrerar.
Läs mer om Energimedicin

Energimedicin kan handla om olika tekniker för att läka.
Inom Shamanism har man vissa sätt att jobba med energier; förfäder, jorden, solen, djuren, element, väderstreck, medicinhjulet, väsen osv. Inom yogan jobbar man med att transformera energier genom andning, rörelse, fokus osv samt att hålla space och acceptera allt som sker i spacet och kan på så sätt läka motstånd (healingmetoden Sat Nam Rasayan). Inom Reiki och andra arbeten för man in ljus på olika sätt. Inom qigong transformerar, höjer, expanderar, intensifierar man energier på olika sätt. Taoismen och kampsporter likaså.

Den energimedicin som utvecklats inom mig är multidimensionell. Människor som får behandlingar hos mig känner igen teknikerna från alla möjliga traditioner.
Det kommer sig av att när vi öppnar källan så finns allt däri.
Jag som är kallad att dela med mig har jobbat med personlig utveckling i över 15 år och hållt retreats, workshops och utbildningar i personlig utveckling på olika sätt. Jag har även fått flera initieringar. Alltifrån shamanism då blixten slagit ner i mitt huvud två gånger och öppnat mig för enorma fält, men också Nam som getts mig 5 gånger.

Alla traditioner vill skala löken och balansera upp systemet så att vi kommer in i harmoni, balans och vår högsta potential.
Jag verkar i källan och därför är många olika tekniker bortom teknikerna tillgängliga för mig, utan att jag etiketterar dem. De bara är.

Energimedicinen jobbar med blockeringar, programmeringar, stagnation på olika sätt för att frigöra och aktivera flöden i systemet.

Energierna och förtätningarna syns och känns och märks på olika sätt.
Ett seende, en varseblivning, en inre kommunikation som går att utveckla och bli bra på.
När du öppnar ditt seende märker du att allt pågår nu.
Saker som har hänt känns i högsta grad i kroppen, minns av tankarna och kan kännas både fysiskt och emotionellt här och nu.
Det visar bl a att det finns ingen tid.
Trots att vi kan gå tillbaka i tiden, koppla an till våra förfäder och vår biologiska tidslinje sker allt ändå här. Ibland också parallellt.

Genom att få kontakt med det som ÄR, oavsett när det hänt, kan vi alltså lösa upp händelser och trauman som finns i systemet på olika ställen och sätt och så frigöra space och där kunna hämta hem det som är DU.

På din resa kan själsdelar ha lämnat, dina multidimensionella jag kan ha fastnat, vara sårade, ha olika avtal och programmeringar som påverkar dig här.

Vi kan märka att det mamma sa eller inte gjorde när vi var barn sitter som en blockering så att vi inte kan knyta an till andra människor. Fallet på skridskorna kan ha gjort att vi är rädda för att stå på egna ben för att mattan drogs under fötterna på oss. Någons frånvaro kanske aktiverar ensamhetskänsla så att vi går in i symbios med andra eller utvecklar olika beroenden och begär. Obalanser inom oss kan göra att vi söker bekräftelse av andra och vill fylla oss av andras energier.
Vi ska ju vara i balans med oss själva, med vår inre maskulina och feminina energi, med jorden och solen, med inre och yttre, med då och nu.

”Vilken upplevelse! Jag har aldrig någonsin, trots all meditation och terapi etc, kommit så nära min djupa djupa oro och ångest och dessutom kunnat se den så tydligt länkad till min relation till mamma. .. Jag är så djupt tacksam över din vackra, mjuka, älskvärda guidning till något som jag tyckte mig ouppnåeligt. Och detta på en halvtimme på telefonen”.

Jag ser fram emot att möta dig precis där du är och samskapa resan in i hjärtat, varat och källan inom dig där du är hel. Och på vägen rensa, rena, höja, stärka, laga, transformera, försonas, förlåta och allt annat vi hinner på tre timmar då du får njuta av dig själv, din kropp, varat i en mjuk följsam organisk dans.

Energimedicin Utbildning 1 år

Energimedicin Utbildning
Bli energimedicinterapeut.

Välkommen till en utbildning där du får verktyg för att hjälpa dig själv och andra att läka fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Det ingår fantastiska coaching tekniker för att gå på djupet i dig och klienten och vi för in psykoterapi, kraniosakral terapi, tantra och embryologi, yoga och meditation förutom intuitiv vägledning, shamanism och healing på olika sätt för att du ska känna dig så hel det bara går på ett år.

Detta är ett år för din läknings skull, där du också blir energiterapeut steg 1.

Under ett flödande år kommer du att röra dig i sanningens dans som ler sig igenom slöjor, dogmer, tvister, programmeringar, föreställningar, roller och mönster som sitter i vägen för din expansion och det som är på riktigt.

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret.

I utbildningen 

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.

Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 6 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier
 • Hur särskilja energier
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem
 • Hur se orsaker bakom symtom
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och synsätt
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas så att du också kan jobba med det du vill.
 • Ledarskapsträning
 • Du får en fysisk behandling med abhyangamassage och healing och en distans session med coaching och healing.

Det ingår också olika coaching tekniker för att gå på djupet i dig och klienten och vi för in psykoterapi, kraniosakral terapi, tantra och embryologi, yoga, meditation och dans. 

Detta är ett år för din läknings skull, där du också blir energiterapeut (steg 1).

Läs mer om - Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt. 

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

 

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa. 

Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem. 

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

 

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande. Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

 

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är. Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

 

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

24-26 september inleds den. 6 helger live totalt. 5 dagar online.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

 

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur och vad blir jag och hur då. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

 

Ledarskapsträning

Året är uppbyggt med 6 helger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt har provklienter.

Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap. 

Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.

Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt.

 

Du kommer att få utöva flera olika energihealing tekniker där du möter dina egna energier på olika plan. 

Du får möta dina egna grund sår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina. 

Detta blir en träning i att vara energimedicin terapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.

Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Psykoterapi, kraniosakral terapi, embryologi, shamanism, yoga, meditation, mindfulness, dans, tibetansk healing, TRE, rörelseterapi och mängder av andra övningar ingår för att öppna systemet och kunna njuta mer av hela dig. Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. De är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande saker för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.

 

Du får ett diplom efter avslutat år.

Efter detta år kommer du att kunna guida andra. Vill du komplettera din resa kan man ta extra sessioner med mig utöver de 2 behandlingar ingår. Extra behandlingar kan behövas om du vill fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom. Det kan också behövas om du vill få stöd på olika specifika plan såsom hur du kan arbeta med detta, extra ledarskap eller annat som det ännu inte finns extra moduler för. Det kan vi ha ett samtal om både innan och under utbildningen så att du kan leva ditt liv såsom du önskar. Du får rabatt på mentorsprogrammen också om du önskar gå det parallellt.

Datum för Energimedicin Utbildning 2022 - 2023
 • 23-25 September Lindesberg
 • 23 Oktober online
 • 18-20 November Lindesberg
 • 18 December online
 • 27-30 Januari Lindesberg
 • 19 Februari online
 • 10-12 Mars Lindesberg
 • 2 April online
 • 21-23 April Lindesberg
 • 7 Maj online
 • 2-4 juni Lindesberg

Pris:
Anmäl dig fram till 15 Maj 2022 och få hela året för 35.000:-
Därefter fram till start: 42.000:-

Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Ink 2 behandlingar, lunch, fika och övernattning.

ZOOM MÖTE

Den 5 Maj kl: 20.30 har vi ett zoom-möte där vi träffas och känner av känslan. Ni kan även ställa era frågor till mig.

Vi ses!

Zoom: 5975447485

När: 
2022 – 2023
Helg 1. 23-25/9 Lindesberg
Online 1. 23/10
Helg 2. 18-20/11 Lindesberg
Online 2. 18/12
Helg 3. 27-30/1 Lindesberg
Online 3. 19/2
Helg 4. 10-12/3 Lindesberg
Online 4. 2/4
Helg 5. 21-23/4 Lindesberg
Online 5. 7/5
Helg 6. 2-4/6 Lindesberg

Avgiften sätts in på bg 373-3201 eller swischas till 1235019021
Skriv ditt namn och Energimedicin Utbildning i meddelanderutan.

Zoom: 5975447485

Lyssna på vad några deltagare tycker.

Energimedicin i vardagen.

Denna dag är en glädjens och frihetens dag med rening, stärkning, öppnande och balansering av det som är du inom och bortom tiden.

Hela ditt system, alla polariteter och ursprung inkluderas. Det innebär att orsaker till symtom får visa sig och transformera, din essens får möjlighet att träda fram, blockeringar från tidigare liv och biologisk historia, karman, entiteter och annat som sitter ivägen för din essens kan få utrymme så att vi kan heala, släppa, transformera, riva avtal, läka inre barn mm mm och du harmoniera allt mer med din äkta sanning, kärlek och helhet. På vägen kan fysiska symtom som värk, högt blodtryck, yrsel och andra tecken på blockeringar släppa och känslan av att få mer kontakt med mening, liv och frid ta plats.

Läs mer om - Energimedicin för varddagsbruk

Dagen är en mjuk resa där allt ifrån separation och maskulint/feminint, dåtid och framtid, mellanrummen mellan alla kroppar och kärnan i varje cell och ut i svarta hål är närvarande samtidigt.
Malins guidning är mjuk och enkel då gudomligheten guidar henne rakt in i visdomen bakom det synliga.
Det betyder att vi kan gå in i problemen om vi vill, men vi kan också bara frigöra, stärka, transformera och låta gudomligheten svepa in i områden som varit manipulerade, avstängda, blockerade eller fulla av obearbetade känslor.
Så, varmt välkommen att resa in i det multidimensionella genom kanaliserade guidningar för ditt högsta bästa. Välkommen också till Eva och hennes oerhört vackra ”himmelska huset” i Skillinge

Vi inleder med ett intuitivt yogapass där gudomlighetens olika aspekter kommer igenom och guidningen tar oss in i våra olika kroppar och medvetAnden.
Vi kanske möter och läker våra inre barn, tidigare liv, möter själsfamiljer, twinflames eller orsaker till smärta, obalans och andra svårigheter och trauman. Här inleds redan resan in i frihet och läkning på ett vackert, hållet, tryggt sätt.
Vi äter sedan vegetarisk högt vibrerande lunch som Eva Klemming från tidigare Yogaretreat Marielund lagar.
Sedan öppnar vi för mer utforskAnde av helheten, enheten, kärleken, freden och det som kan sitta i vägen för det. Vi dansar, använder energimedicinens olika verktyg som varat guidar oss in i såsom shamanism, olika typer av healing, medialitet, tantra, känsloreglering, meditation, badande i enhet, stillhet, breathwork mm.

Dagen är en härligt stärkande och återhämtande resa samtidigt som det sker undervisning kring hur du kan komma bakom symtom och läka dem. Intuition och konkret arbete blandat i en mjuk inkännande flödande intuitiv harmoni i samskapande.

Jag tonar in på deltagarnas ursprung och längtan och guidar utifrån det högsta bästa så det sker ett öppnande med djup läkning samtidigt som vi njuter i lätthet, av att uttrycka och utforska olika dimensioner och känslor och befria mer av vår sanning.

Vi fikar på godfika och avrundar med sharing och healing.
Efter dagen kan man sova över för 600kr ink frukost och promenera längs havet, åka till Ale stenar eller Backåkras Dag Hammarsköld eller bara vara. På söndagen kan man boka en behandling med mig.

Här är behandlingarna jag erbjuder där;
https://www.livelifealive.se/kurser/behandlingar/#holistiskHealing
https://www.livelifealive.se/kurser/behandlingar/#tantra
https://www.livelifealive.se/kurser/behandlingar/#coachinghealing
Blandat med stresshantering, yogaterapi eller annat du behöver.

Dagen kostar 1200:- ink lunch och fika.
Vill du komma skriv till info@livelifealive.se och swisha till 1235019021.

Varma hälsningar och ännu varmare välkommen!
Malin
0707750868

Pris: 1.200:- ink lunch och fika
När: Lördag 13 Augusti 2022 kl. 10:00
Var: Strandgatan, SE-276 60 Skillinge, Sverige

Boka online eller till info@livelifealive.se eller messenger eller sms till 0707750868
Avgiften betalas vid anmälan till bg 373-3201 eller swischas till 1235019021
Skriv ditt namn och Energimedicin i vardagen i meddelanderutan.

Energimedicin för vardagsbruk!

Hur skulle det vara om du visste hur du i stunden kunde transformera energin som håller dig tillbaka, som skapar negativa beteenden, och som gör att du inte riktigt varken hittar den sanna vägen eller lyckas läka dina skuggor?

Hur skulle det vara att lättare förstå o hitta blockeringar som får dig att fastna i loopar, hur man kan hitta orsaker till ångest, oro och nedstämdhet, värk o annat som gör att du slits i motstånd och trötthet?

Läs mer om - Energimedicin för varddagsbruk

Den här kvällen är en introduktion till energimedicin såsom jag kokat ner den. För mig är det metodlöst, men fullt av metoder. Skulle jag beskriva det är det shamanism utan trumma och riktningar, yoga utan övningar, meditation utan fokus, qi gong utan rörelser.

Vi kommer göra en intuitiv meditation. Kanske tar den dig till din stjärnfamilj, till öppningen bakom blockeringen/symtomet där din essens bor eller till mjukt vara. Under dessa 90 minuter bjuder vi in gudomligheten i rummet och de som är på plats kommer med sina behov och längtan, sår och gåvor.

Vi bjuder in allt som är i det multidimensionella och ser vad som vill ha läkning, förstärkning och integrering. Kanske kommer våra vänner på de 18 skeppen jag har kontakt med. Kanske ärkeänglar och andra guider.
Den här stunden är för dig så att du ska få både läka, stärka och öppna, men också lära dig tekniker som du kan använda efteråt.

5/5 är det en gratis introduktion till energimedicin terapeut utbildningen.
Då får du också träffa några som går den nu.

Resonerar du in i detta kraftfulla space? Blir du rädd? Tycker du det är konstigt? Alla reaktioner kan vara nycklar till mer liv. Så känn in. Det är dags nu för hela dig att ta plats här på jorden. Vi behöver alla gå in i mer självledarskap, hälsa och balans och det behöver gå fortare. Här finns tekniker som kan lösa upp mångåriga trauman.

Känn dig varmt välkommen!

Pris: 333:-
När: Måndag 30 Maj 2022 kl. 19:30–21:00
Var: Online

Boka online eller till info@livelifealive.se eller messenger eller sms till 0707750868
Avgiften betalas vid anmälan till bg 373-3201 eller swischas till 1235019021
Skriv ditt namn och Energimedicin Vardag i meddelanderutan.

Zoom: 5975447485

Höj Din Energi!

Här får du lära dig mer om energispråk och hur man kan tänka och prata och känna kring läkning och sambandet mellan dig och ditt system och andra och deras system.

Läs mer om - Höj Din Energi

Du kommer att guidas vänligt och mjukt och få ökad koll på hur du kan använda fokus och uppmärksamhet för att läka, hur du kan använda andningen för att läka och hur du kan använda intentionen för att läka och komma in i det heliga nuet. Detta är Malins egna tekniker som har hjälpt hundratals människor att komma in i sitt center, att få aha upplevelser kring livet självt och frigöra sig från oro och stress. Man kan säga att dessa tekniker är stressens totala motsats. Effekterna av teknikerna tar dig pö om pö in i dig själv. Det är svårt att förklara och måste upplevas. Det är som om du har lager på lager pålagt dig, utanför ditt väsen, som gör att du inte kan leva fullt ut, utan ser livet genom alla de här lagren. De är olika tjocka av ”skräp”. Detta skräp tar jag bort! Det kan ta några gånger förstås då ”skräpet” kan vara allt från tankar, känslor, band till andra människor, trauman, programmeringar kring hur vi tror att vi och världen är, mat, tidigare liv, andras energier osv osv osv. Denna workshop är en start på detta arbete och ger dig dessa tekniker som du kan använda.

Fortsätt gärna med 3 behandlingar online om du vill befrias mer. Läs mer här.

Välkommen!

Pris: 450:- Du kan också köpa Energimedicin fördjupning online 1500 kr och se den när du vill.
När:  Kommer hösten -21

Avgiften betalas vid anmälan till bg 373-3201 eller swischas till 1235019021
Skriv ditt namn och Höj energi i meddelanderutan.

Zoom: 5975447485

Vad några av alla nöjda säger.
"Jag kände mig upplyft, trygg och väldigt ren inombords samt fylld av en stark kärlek."
Hej kära Malin,

och tack, tack, tack för din senaste behandling, hade inte klarat mig utan den tror jag.

Jag hade en känsla av instängdhet och ångest, som om jag var fånge i min egen fysiska kropp.
Kände snabbt att det öppnades ett flöde genom kroppen och grådimmigt ljus förbyttes av pulserande vågor ut från mig som skingrade det grådaskiga. Du såg att det var hårt i mitt bröst och runt mina revben – fick upp bilder av hård sten med sprickor i där du belyste med ljus och jag kunde känna hur det bara släppte runt lungor och kotor även i nacken. Min kropp fylldes av glädje och började spritta som ett barn – jag ville dansa. Efter det kom den häftigast upplevelsen, ljuset förstärktes och jag såg en senapsgulaktiga fält som alger som sprider sig i vattnet. Det gula löstes upp och flöt iväg i små delar och en intensiv klart ljusblå färg växte sig starkare och starkare, till slut blev det som en obeskrivlig ljusfontän som var så vacker och stark att jag häpnade. Jag kände mig upplyft och trygg och väldigt ren inombords samt fylld av en stark kärlek. Efter avslutad session spelade jag ”Happy” med Pharrell Willams tre gånger i rad och dansade omkring. Och denna upplevelse fick jag vara med om utan varken droger eller alkohol. Bara hög på liv!

Evigt tacksam att du finns i mitt liv och att du funnits där för mig i tuffa skeden.

Energimedicin fördjupning

3 timmar där du får exklusiva tekniker för att läka orsaker till stagnation i kroppen, till nedstämdhet och instängdhet.

Läs mer om - Energimedicin Fördjupning

Här får du lära dig och också erfara tekniker som går på djupet, bakom symtomen och till orsakerna för att lager på lager i ditt system rensa, balansera, öppna och stärka ditt multidimensionella jag.

Vi pratar andlighet, energier, healing, multidimensionalitet, rensning, transformation, intuition, släppa taget, karma, spöken och entiteter, tidigare liv, tidslinjer, att leva utanför tiden, 5D och uppåt, uppvaknande mm. Vi gör övningar, samtalar och det finns möjlighet för dig att komma fram med utmaningar som vi alla kan träna healing på.

Pris: 1500:-
När: Ges löpande. Hör av dig för mer information och ladda ner den online senare i sommar då den ligger i webbshopen.

Avgiften sätts in på bg 373-3201 eller swischas till 1235019021
Skriv ditt namn och Energimedicin i meddelanderutan.

Zoom: 5975447485

Vad några av alla nöjda säger.
"Tack för fin guidning! Kent"

Att ha smärta, med oro och osäkerhet är tungt.
Men att få arbeta med metoder och tekniker som ger redskap och inte bli offer, känns fantastiskt.
Att få övningar att göra för att möta sig själv.
Jobbet måste jag göra själv.

Jag har fått mer kunskap och visshet om vikten av att stanna upp och fått testa tekniker för att frigöra, slappna av och öppna upp för att på djupet hjälpa mig själv. Har mött bra professionell guidning o förklaring varför vi gör vissa övningar.

Bra mentala övningar och mindfullness som hjälper till att öka insikt och förståelse för det egna ansvaret för att kunna förhålla mig mer autentiskt. Tack för fin guidning.

"Det är en magisk stund och det känns som en värdefull investering i sig själv"
Min session med Malin var något alldeles speciellt och unikt. Det var en session som kändes genuin där Malin visade stor närvaro och omtanke. Jag kände mig varmt välkommen och omfamnad i hennes hållande space och tillåtande attityd. Malin förklarade hur hon arbetar, hur processen ser ut och jag litade på Malin fullständigt efter bara några minuter och kände mig super trygg. Vilket gjorde det naturligt att blotta mitt innersta. Det där som är allra skörast. Jag visste direkt att det skulle tas emot av på finaste sätt.

Hon tog sig verkligen tid till att förstå och att se till att vi gick igenom alla steg i processen även om vi var tvungna att gå över tiden som var uppsatt.

Sessionen var lite som en coachingsession fast ändå inte. Malin ställde kloka frågor och jag stod för svaren. Men eftersom jag var så avslappnad och närvarande så var känslan på snudden till att vara i hypnos. Jag kommer ihåg allt som sades och jag som vanligtvis har svårt att framkalla spontana, lite irrationella tankar och visioner hade helt plötsligt en hel massa som kom upp och pockade på min uppmärksamhet. Och det är just detta som gör sessionen till något mer än ett traditionellt coachingsamtal. För många av mina svar var inte alls så logiska som de brukar vara utan hade ett annat djup och jag kunde tolka svaren på ett icke traditionellt sätt.

Det som också var speciellt var att jag inte visste vad jag skulle komma att prata om eller vad som skulle kommer upp. Och där var saker som jag inte blev så förvånad över medan andra saker som poppade upp var lite av en överraskning.

Under energimedicinbehandlingarna jobbar Malin med att ta bort blockeringar i kroppen. Blockeringar som har skapat ett oönskat beteende, en dålig känsla ett livsmönster. Det vill säga saker som inte gagnar en i livet.

Det är svårt att beskriva sessionen mer detaljerat för jag tror att man måste uppleva det själv. Jag är säker på att varje session är unik och måste upplevas på egen hand. Jag vill avsluta med att jag varmt rekommenderar Malin och hennes Energimedicinsession. Det är en magisk stund och det känns som en värdefull investering i sig själv.