Yoga

Kundaliniyoga – en klassisk, terapeutisk yogaform med rötter i norra Indien och tibet som kombinerar andning, rörelse, fokus, mantra och meditation för att uppnå balans i hela ditt system.

Påverkar allt från nervystem och inre organ till sinne, känslor och medvetande. Vi inser att om vi släpper prestation, kamp och kontroll duger vi som vi är. Allt vi behöver finns inom oss. Den intelligens som skapat oss finns också i oss. Enkel yoga – även på stol – hjälper dig att släppa taget om känslor, värk, oro etc så att du når balans. Kallas också hushållsyoga.

 

Medicinsk Yoga – En yogaform som använder sig av kundaliniyogans terapeutiska övningar samt delar av ayurveda och kinesisk medicin och anpassas enkelt för alla oavsett hur vig eller sjuk, osmidig eller frisk du är.

Övningarna görs ofta långsamt och inkännande för att ge djup läkande effekt på inre organ, nerv- och hormonsystem, muskler och energikanaler. Yogan hjälper oss att släppa spänningar och känslomässiga blockeringar som kan sitta ivägen för balans, flöde och hälsa. En yogaform alla kan göra. Används som rehabilitering på sjukhus, friskvård och rehabilitering på företag och i öppna grupper. Du får möjlighet att lära dig mer om dig själv på djupet och starta på nytt med ny energi och inre balans i vetskapen om att allt pågår just nu och att all kunskap finns inom dig. Medicinsk Yoga har en bevisad effekt mot stress och ohälsa vilket bl.a. har framkommit vid studier på Danderyds sjukhus och Stresskliniken på Karolinska Institutet.

 

Yogaterapi – Med hjälp av samtal, yoga, meditation mm får du en ökad förståelse för hur saker och ting hänger ihop i ditt liv. Övningar och meditationer väljs ut för att du ska må bättre och komma vidare på det sätt som är rätt för just dig. En cd-skiva hjälper dig att göra övningarna hemma.

Meditation

Att meditera innebär förenklat att du stillar dina tankar för att öppna upp för det som finns bortom tankarna. När du blir stilla och närvarande kan du uppfatta vad som finns bortom ditt ego, mönster, värderingar och andra påklistrade saker vi fyller oss med. Meditation renar sinnet och får kroppen att slappna av. Liksom yoga ger meditation andrum (rum för anden) och meditation syftar även till att stärka viljan och förmågan att ordna sin egen tillvaro på bästa sätt.

Vi höjer vårt medvetande och får mer tillgång till den livsenergi som flödar i och runt oss. En meditation kan se ut på olika sätt och vara olika lång. Att sitta ner och bara notera det som är en form av meditation. Du kan promenera i skogen och känna att du blir lugn. Det är också en form av meditation. Gör du detta ofta, 20 minuter en till tre gånger/dag, menar forskning att kroppens negativa reaktioner på stress minskar. Man kan säga om meditation att den hjälper dig att:

  • Finna ett inre lugn som hjälper till att utveckla din intuition – Öka din koncentration och din mentala snabbhet
  • Bli mindre reaktiv, d v s mindre styrd av enbart dina känslor
  • Leva med en större medvetenhet och balans i dig själv

När du börjar meditera kommer du att märka att du tänker väldigt mycket. Du märker också att ditt sinne gärna följer med och att DU glömmer att vara närvarande i meditationen. För att kunna vara närvarande och hantera denna process kan vi använda oss av olika tekniker såsom mantra, andning, rörelser eller någon annan teknik för att återföra fokus igen. Ofta kan djupt liggande stress ta form som ytligt liggande tankar. Ibland kan det kännas påfrestande med all stress, negativa tankar, svartsyn och oro som verkar välla upp under en meditation. Tankeskräp som kan få dig att vilja sluta meditera. Gör inte det. Fortsätt i stället. Det är då du städar ur de där gamla kartongerna som legat och skräpat på vinden. Det är jätte skönt när de väl är bortkastade!

 

I kundaliniyoga använder vi oss mycket av mantran.

Mantra betyder kunskapen om ljud Människan är och har alltid varit omgiven av ljud. Som grottmänniskor var det vilddjurens ylande, idag är det ofta ett konstant flöde av ljud. Sedan tidernas begynnelse har vi satt samman många olika kombinationer av ljud och gett dem viss betydelse och skapat ord och språk.

Vissa specifika sammansättningar av ljud har en förstärkande effekt på yogan och meditationen. Ordet mantra betyder ungefär Mind-Projection – Projektion i Sinnet på svenska. Ibland översätts det med Instrument för Sinnet. Det är sammansatt av orden man, som betyder sinne eller att tänka, och tra som betyder våglängd eller instrumentalitet.

Ljud är vibration. På ett plan är allting i hela universum vibrationer. Vibration är rörelse. Den allra senaste forskningen inom fysiken tyder på att materiens minsta beståndsdelar elektroner och kvarkar är uppbyggda i form av strängar. Vi människor skulle med andra ord bestå av en ofantlig mängd vibrerande strängar.

Ljud/vibrationer kan både hela och förstöra. Det finns olika negativa ljud i vardagen. Infraljud t.ex. hörs ej. De åstadkoms av tåg, flygplan m.m. Hemma har du s.k. soft-sound-källor. Kyl/frys, värmesystem m.m. Alla dessa ljud påverkar oss. De påverkar våra inre vibrationer och skapar en dissonans. Om du är medveten om dessa störningskällor omkring dig kan du lättare påverka och balansera dess effekter på din organism. Naturliga ljud, som vågor mot stranden, vinden i trädens krona, ett stilla regn, fågelsång och liknande har positiva, lugnande effekter på kroppen. Musik är en form av vibrationer som har en mycket stark påverkan på kroppen.

Här följer en beskrivning av två olika mantra som vi använder väldigt ofta inom Kundaliniyogan:

Sat Nam – Ong Namo Guru Dev Namo Sat Nam Det mest grundläggande mantrat inom kundaliniyogan är SAT NAM. Det kopplas till andningen och används i princip under alla yogapass vi gör. Du vibrerar ljudet inom dig i takt med andningen.

SAT på in-, NAM på utandning. SAT betyder sanning och NAM står för namn eller identitet. Vi brukar översätta mantrat till svenska med: Jag är sann eller Sanning är min identitet. Det blir som en positiv affirmation till dig själv. Lägg märke till hur tungan rör sig inne i munnen, mot baksidan av tänderna och upp mot gommen när du uttalar orden. Det är också viktigt att du uttalar orden korrekt. Vi tonar ut ur ett pass med detta mantra inom kundaliniyogan. Det är en signal till dig själv att nu är passet över, nu är det dags att gå tillbaka ut i vardagen igen. Vi upprepar också detta mantra till andningen i övningarna för att stilla våra tankar och möjliggöra närvaro.

Ong Namo Guru Dev Namo Detta mantra inleder varje kundaliniyogapass. Det upprepas högt tre gånger innan du börjar övningarna. Det är ett sätt att ge dig själv en signal att nu är det dags för yoga och ingenting annat. Det betyder ungefär ”Jag kallar på och öppnar mig inför den oändliga universella visdom och kreativa medvetenhet som jag har djupt inom mig själv och som nu ska leda mig från mörker till ljus, från okunnighet till insikt”.

Yogans olika delar:

Yoga är en hel vetenskap om och för livet som innebär att vi använder tekniker för att hela systemet ska vara i flöde. Kroppen behöver rörelse, sinnet behöver stillhet, känslorna behöver få släppas ut. Vi lär oss att vila och skapar förutsättningar för vårt system att läka, hålla oss friska och utvidga vårt medvetande. Yogan visar oss att verktygen till förändring ligger inom oss själva. Unga som gamla, viga som stela kan alltså göra yoga!

Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare och mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några.

Andningen är oerhört viktig och förkroppsligar människans livskraft. En medveten förändring av andningen kan direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss.

Forskning visar att yoga är bra för hjärtat, onda ryggar och nacke, stress, sömnsvårigheter, depression, utmattning, osv osv. Stress, snabbmat, negativa tankar, stillasittande o.s.v skapar obalanser och känslan av att inte ha kontakt med sin kropp. Att inte räcka till. Detta påverkar i sin tur relationer, situationer vi hamnar i, orken. Yogan bryter detta och hjälper dig att hitta balans.

Varmt välkommen till yogan! Den är till för alla!