Media

Dikter, musik och videos att meditera till, att stilla dina tankar, att öppna upp för det som finns bortom tankarna.

Dikter

Dikter från kommande boken ”Energimedicin – En väg hem”.

Videos

Du Är Jag
Från kommande boken ”Energimedicin – En väg hem”.

Alltets Härvaro
Från kommande boken ”Energimedicin – En väg hem”.

Are Yoy Ready
Från kommande boken ”Energimedicin – En väg hem”.