UTBILDNINGAR

Tantramassage Utbildning

Energetisk tantramassage.

 I energetisk tantramassage får du träna på:

 1. Tantra, som livsstil,
 2. Från energi till fysik och hur det hör ihop.
 3. Behov, gränser, tydlighet, samtycke.
 4. Lyssnandets konst, både i 3D och i det multidimensionella.
 5. Att ge och ta emot.
 6. Att skapa, bygga och transformera en miljö för alla sinnen, inklusive de multidimensionella.
 7. Hur landa sig själv (i de olika dimensionerna) och en annan i stillhet, tillit och trygghet, integritet och inkänning.
 8. Stegvis energetisk och fysisk kontakt med en annan för att alla kroppar i kroppen ska hinna med.
 9. Kroppens olika språk.
 10. Att bemöta, utforska och tillåta olika uttryck och hur.
 11. Tekniker som kan inleda och avsluta en behandling.
 12. Hur beröra med härvaro och trygghet.
 13. Beröring enligt element.
 14. Njutning och orgasm.
 15. Övrigt – intuition, öppna för mer liv i livet, tillåtande, accepterande, bejakande attityd, att ge och få njutning, tantrisk andning och annat som kan komma upp i gruppen där och då. Vi gör det vi hinner.

Ett zoom möte ingår efteråt för att plocka upp frågor och integrera energier.
Frukt, choklad och te ingår.

Pris: 6.500:- ink moms

Var: Lysviksvägen 6, Farsta, Stockholm

När: 9 Mars kl. 10-18 samt 10 Mars kl. 9-16

 
Avgiften sätts in på bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Tantra Utbildning i meddelanderutan.

Energimedicin Utbildning 1 år

Energimedicin Utbildning
Bli energimedicinterapeut.

Energimedicin är framtidens medicin!

De flesta går med på att vi är energi. Att vi påverkas av energi i och runt oss verkar däremot färre ta in och därför vet inte människor hur de fungerar energimässigt och därmed som människor och varelser.

Kan vi lära oss urskilja energier och transformera, flytta, inkorporera, lösa upp osv energier påverkar det våra kroppar, sinnen, emotioner, beteenden, relationer, beslut, återhämtning osv osv.

Så den här utbildningen är viktig. Du lär dig helt enkelt hur du går från ett varför till ett annat. Från en dimension till en annan. Du får släppa taget om allt som rör separation, stress och kamp och släppa fram den du i sanning är. Det gör att du har en nyckel till livet självt och kan därmed jobba med alla olika typer av utmaningar människor har eftersom du lär dig att gå till orsaken till problemen och se vad de behöver för att harmoniera med din essens.

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret.

I utbildningen 

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.

Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 6 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier
 • Hur särskilja energier
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem
 • Hur se orsaker bakom symtom
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och synsätt
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas så att du också kan jobba med det du vill.
 • Ledarskapsträning
 • Du får en fysisk behandling med abhyangamassage och healing och en distans session med coaching och healing.

Det ingår också olika coaching tekniker för att gå på djupet i dig och klienten och vi för in psykoterapi, kraniosakral terapi, tantra och embryologi, yoga, meditation och dans. 

Detta är ett år för din läknings skull, där du också blir energiterapeut (steg 1).

Läs mer om - Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt. 

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa. 

Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem. 

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande. Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är. Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur och vad blir jag och hur då. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

Året är uppbyggt med 6 helger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt har provklienter.

Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap. 

Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.

Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt.

Du kommer att få utöva flera olika energihealing tekniker där du möter dina egna energier på olika plan. 

Du får möta dina egna grund sår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina. 

Detta blir en träning i att vara energimedicin terapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.

Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Psykoterapi, kraniosakral terapi, embryologi, shamanism, yoga, meditation, mindfulness, dans, tibetansk healing, TRE, rörelseterapi och mängder av andra övningar ingår för att öppna systemet och kunna njuta mer av hela dig. Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. De är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande saker för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.

Du får ett diplom efter avslutat år.

Efter detta år kommer du att kunna guida andra. Vill du komplettera din resa kan man ta extra sessioner med mig utöver de 2 behandlingar ingår. Extra behandlingar kan behövas om du vill fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom. Det kan också behövas om du vill få stöd på olika specifika plan såsom hur du kan arbeta med detta, extra ledarskap eller annat som det ännu inte finns extra moduler för. Det kan vi ha ett samtal om både innan och under utbildningen så att du kan leva ditt liv såsom du önskar. Du får rabatt på mentorsprogrammen också om du önskar gå det parallellt.

Pris: 42.000:-
Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Ink 2 behandlingar, lunch, fika och övernattning.

När: 

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 21-24/9
Helg 2: 23-26/11
Helg 3: 15-18/2 – 2024
Helg 4: 18-21/4 – 2024

Online:

22/10
17/12
21/1
25/2
24/3
14/4
 
Avgiften sätts in på bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Energimedicin Utbildning i meddelanderutan.

Lyssna på vad några deltagare tycker.

Vad några av alla nöjda säger.
"Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten."
”Du magiska kvinna! Tack för all den läkning och mystik som aktiveras i mig tillsammans med dig. Med dig har nya ddelar i mig fått blir levande och omfamnade. Min acceptans både till mig själv och andra har fördjupats, breddats och öppnats på fler plan. Tack för din kärleksfulla, kloka, transparenta och accepterande vägledning i den resan. Du har visat mig kraften i mjukheten och stillheten. Du har fört mig till en djupare kontakt med min feminina essens. Känner en enorm tacksamhet till det jag har fått uppleva med dig. Ser fram emot fortsatt expansion tillsammans.” Maria S
"Stort varmt tack för det här året, Malin!"
”Stort varmt tack för det här året, Malin!

Ett år med utmaningar, lärande, levande, läkande, helande och en himla massa varm hållande gemenskap och vänskap.”

Med värme och kärlek! Jennifer

"Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss"
”Jag förstod att det skulle bli något alldeles speciellt när din utbildning bara presenterades för mig som ett svar på mina frågor. Det blev ännu mer än speciellt, det blev guidning, vägledning och ett öppnande på ett subtilt men kraftfullt sätt. Hela ditt väsen aktiverar kärlek i oss som vi sen delar i en grupp på 11 och samtidigt bildar ett nätverk för livet. Tack! All glädje, värme och kärlek jag mött under dessa helger har givit mig en tro på mitt eget skapande och helande. Fortsätt aktivera alla själar du möter så kommer det finnas hopp om en bättre värld.”
Kramar och kärlek, Nine
"Ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap"

”Tack Malin!

För ett år fyllt av kärlek, tålamod, djup kunskap och ditt stöd i min transformation. Alla fantastiska behandlingar, dom har verkligen varit viktiga för mig i min läkning. Med ditt stöd har jag hämtat min inre kraft, kunskap och kärleken till mig själv. Tack för dig! Kram Rosa

Till Malin! Att säga ”tack för allt” känns lite futtigt i det här sammanhanget. Det är svårt att finna ord för att hitta utrycket. Ord finns det ofta stor kraft i., men ibland räcker de inte till. Jag vill lägga till min känsla här… och skicka den till dig. Det gör jag nu! Ur en frodig och myllrik jord växer med stor kraft tre enorma solrosor. De är till dig! Tack! My captain, my captain.”

Maria

"Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för"
”Tack för allt du gör Malin!

Allt det du bidrar med i både stort och smått,
Är uppskattat – det hoppas jag du har förstått.
Du har lämnat stort avtryck med din personlighet,
Och tillför väldigt mycket med allt du kan och vet.

Att det finns någon som du är jag väldigt tacksam för,
Så stort och så viktigt för oss alla, allt det du ger och gör.
Så innan du nu går i riktning mot något nytt,
Vill jag tacka dig så hjärtligt för allt som du betytt.”

Varma kramar Camilla

"Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa"

”Tack fina Malin för ett fantastiskt år av utveckling, transformation, systerskap och kärlek. Jag är så tacksam att jag fått göra denna resa och får vandra med dig. Nu börjar det på riktigt.”

Kärlek och ljus, Camilla

"Guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning"

”Tack finaste Malin för all guidning, healing, fantastiska behandlingar och en magisk utbildning! Så glad att vi har mötts och samskapat detta tillsammans med alla vackra själar i vår grupp. All lycka och kärlek till dig!”

Mari

"Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta."

”Fina Malin, jag vill tacka dig från mitt hjärta. Wow, vilket år vi haft och vilka erfarenheter. Av alla gåvor vi fått och fått dela är nog tilliten den som överraskat mig mest. Tillit, uppgraderad igen. Tillit till att var och en av oss redan har allt i våran kärna, allt vårt frö behöver för att utvecklas till, och att vara den vi ska vara.”

I kärlek Camilla

"Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett."

”Malin, Du och gruppen har hjälpt mig att öppna nya dörrar, en ny känslighet, puls och frekvens i mitt inre. Mitt mål att befästa, förankra och bli mer fri och hel har skett – tack för allt kraftfulla själ.”

Annelie

Utbildning i holistisk healingmassage

Att beröra inkännande på djupet kan ge djup transformation, möten och innerlighet. Här får du lära dig att en massage kan vara så mycket mer än att knåda muskler eller taktilt beröra någon.

Eftersom allt är energi så kan vi med enkla medel stötta en annan människa både till avslappning, njutning och läkning genom olika typer av beröring med både energi, andning och fysiskt på olika sätt. Under dessa två dagar får du lära dig hur du kan rena, förbereda och hålla space för din kund, vän eller partner.

Utdrag ur utbildningen:

 1. Vad är och hur fungerar energimedicin enligt Live Life Alive By Malin?
 2. Gränser, behov, samtycke.
 3. Hur kan vi urskilja vår egen och andras/kundens energi.
 4. Lyssnandet konst och coachande förhållningssätt.
 5. Att känna och vara i och med nuet och guidas därifrån.
 6. Arbete med delar inom energimedicinen som i sig faciliterar djup transformation.
 7. Flödesschema för energimassage.
 8. Ett antal akupressurpunkter och dess betydelse.
 9. Lätt zonterapi på fötter och ansikte.
 10. Andning, utrensning, fokus.
 11. Enkel chakrabalansering.
 12. Massageolja med medicinalväxter i samt essentiella oljor och andra sätt att rena och lyfta frekvenser.
 13. Att vara holistisk energimassör, en guide.

Detta sker under lördag-söndag 24-25 februari i Farsta, Stockholm.

Innan helgen får du en telefonsession på 30 minuter där jag guidar dig i energimedicin och du skriver ner både din upplevelse, ev händelseförloppet samt teknikerna du minns ur sessionen.

Detta tar du med dig till kursen som referensmaterial.

Denna kurs ger dig ett diplom.

Pris: 6.500:-
När: Lördag 24 Feb. kl 10-19 och Söndag 25 Feb. kl 9-16.
Plats: Maricare – Lysviksgatan 6, Farsta, Stockholm

ink fika och olja med medicinalväxter i för hemmabruk samt 2 tim uppföljning via zoom.
Det passar dig som har lite förförståelse för energier, kroppen och hälsa.

Avgiften betalas vid anmälan till bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Massageutbildning i meddelanderutan.

Vad några av alla nöjda säger.
"Jag är så glad och tacksam att jag gick.."

Jag är så glad och tacksam att jag gick Malin Rydesjös energimassage utbildning för några helger sedan som öppna upp ännu mer i mig och tillit💕 älskar hur tillåtande, kärleksfull och levande Malin är med sin enorma kunskap så två dagar utbildning var alldeles för kort😅 Hon har en till utbildning till hösten och la då på en dag extra vilket är bra 💕😊
Rekommenderar denna massage utbildning varmt 💕

-Sofia Michalski

"Min spännande helande resa fortsätter med Malin Rydesjö.."
Min spännande helande resa fortsätter med Malin Rydesjö och Holistisk Energimassage i Stockholm. Jag har länge velat gå något med henne, jag har gjort distans Healing och energimässigt inre fredsarbete med henne tidigare.
"Med sitt mjuka, kärleksfulla och trygga sätt jobbade vi oss genom.."
Jag har arbetat och processat med ett trauma under flera år som jag upplevt i barndomen (sexuella övergrepp från min pappa).

När jag träffade Malin kände jag mig klar med den mentala biten men kände att det satt kvar en hel del i min fysiska kropp kopplat till övergreppen som jag behövde bli befriad ifrån.

Med sitt mjuka, kärleksfulla och trygga sätt jobbade vi oss genom lager på lager och frigjorde saker som fanns lagrade i kroppen. I o m att jag kände mig så trygg så kunde vi gå djupt ner. Jag jobbade också med mina inre barn, 3-åringen och 5-åringen som varit väldigt skadade. De visar sig ofta nu efteråt i mina meditationer och det är en härlig känsla att känna och ”se” hur trygga och i balans de är. För mig det bästa kvittot på att sessionerna verkligen har fungerat.

Det jag kände som så unikt med Malin är att vi gjorde jobbet tillsammans. En annan egenskap som jag värderade högt var hur inkännande och lyhörd Malin är.

Det har gått några månader sedan sessionerna och jag känner mig så lycklig och fri! Känner också att dyker det upp något så har jag fått fina redskap med mig som jag kan använda. För färdiga blir vi ju aldrig helt 

Kan varmt rekommendera Malin! Hon är fantastisk och en gåva till mänskligheten ❤️

Stor varm kram ❤️
Carina Nilsson

"Magiskt!"
Jag hade aldrig provat på healing tidigare. Men vilken genomträngande, magisk och innerlig upplevelse jag fick direkt första gången. Jag kom med en utsatthet som skapat svår ångest genom livet, men på en halvtimme hade Malin med sin mjuka, inkännande och behagliga vägledning identifierat problemet och placerat det i ett perspektiv som omgående lättade min oro och ångest. Och än idag, långt senare, finns den ron kvar i mig. Magiskt!
"Stort tack för din fantastiska behandling!"

Stort tack för din fantastiska behandling! Jag hade en tid upplevt en viss avstängdhet, splittring och trötthet i mitt system men upplever att mina energier kom igång under behandlingen och började flöda igen. Jag känner mig balanserad och stadigare, står mer tydligt i mig själv. Detta är en process som pågått en tid men din behandling förstärkte och gav processen tydlighet och fart. Känner mig jordad och stabil trots att det varit oerhört mycket som hänt sedan vi sågs. Det som är intressant är att jag sedan vi sågs gjort flera tydliga avslut kring saker som inte gynnar mig längre och tagit kliv åt det håll som är för mitt högsta bästa. Sådant jag inte riktigt vågat men nu genomfört utan att egentligen fundera så mycket. Stort tack!

Kommer gärna på ytterligare behandling för att komma djupare och släppa mer av gamla mönster, blockeringar och rädsla som sitter djup i systemet.

Stor kram

Eva

Stresshantering och Yoga
Modul 1.

Denna stressutbildning hjälper dig minska, reducera och hantera stress och dess biverkningar.
Modul 2, 3, 4 gör dig sedan till stresscoach. Allt online.

Malin varvar teori och praktik så att du både minskar psykisk ohälsa, stress och dess symtom, förstår dynamiken mellan orsak och verkan samt får verktyg för att skapa en hållbar livsstil och arbetsmiljö.

Lite ur innehållet:

 • Stressens symtom, som utan åtgärd kan leda till våra främsta folksjukdomar som oftast medicineras.
 • Stressfaktorer, stressnycklar och hållbara förhållningssätt.
 • Kommunikation, känsloreglering, visualiseringar och övningar för återhämtning och energiökning, livslust och mening.
 • Tekniker att använda för att hjälpa andra.
Läs mer om - Stresshantering och Yoga

En fullspäckad verktygslåda för en hållbar livsstil

Denna modulserie är unik i sin kombination av fakta och läkande övningar för att inte bara ge logisk kunskap utan också integrera förändring på riktigt.

Lever du det liv du längtat efter? Försöker du med olika medel att må bättre utan långvariga resultat? Behöver du allt större kickar för att känna dig levande? Drar du dig undan, känner du oro, ångest, nedstämdhet och får svårare att varva ner? Är det riktigt levande i ditt liv eller finns det utvecklingspotential?

Utbildningens olika moduler guidar dig in i ett förhållningssätt som kan hjälpa dig att bryta ohållbara mönster och istället känna mer kraft och självledarskap, energi och glädje.

 • Till varje modul ingår 10 sidor material med både fakta och övningar.
 • Du får också ett yogapass med meditation där du guidas in i avslappning och mjukhet sittande på stol eller golvet.
 • 30 minuter individuell coaching med Malin ingår när du går hela utbildningen om 12 timmar fördelat på 4 moduler.

Företagsanpassad utbildning

De flesta arbetsplatser har en dold stress som suger energi och pengar. När alla medarbetare och chefer gått kursen om stress och stresshantering blir det lättare att samskapa en tydlig transparent struktur som ger mer tillit och trygghet åt alla. Det ger i sin tur mer glädje, effektivitet och hållbarhet.

Vi skräddarsyr en utbildning för er som guidar er mot en mänsklig arbetsmiljö som sparar pengar och onödigt lidande. Genom hands on tekniker kommer ni närmre er själva och varandra och skapar genuina möten och en äkthet i ert arbete. Tillsammans blir ni bättre på att lösa de utmaningar som en global värld kräver.

Ett företag som förstår att grunden till ett hållbart samhälle bygger på varje medarbetares väl och ve och tar sitt ansvar i det är ett framtidens företag. De inser också att den investering som görs för medarbetares hälsa inte bara besparar företag från utgifter och lidande utan maximerar vinsterna på alla plan. ”Thrive instead of survive”

När vi slipper fokusera så mycket på att överleva och hantera saker och istället börjar leva levande och fokusera på glädjen det ger att göra saker man älskar förändras hela dynamiken och vinsterna mångdubblas.

Boka utbildningen

Självkännedom och självledarskap

Du kan gå modulserien, nr 1 för sig och 2-4 för att fördjupa dig, för att bli piggare, mer avslappnad, lära dig att hantera och bearbeta dina känslor, förbättra din kommunikation med dig själv och andra, frigöra ångest, nedstämdhet, värk och andra symtom och förändra ditt förhållningssätt till vardagsutmaningar, livsstilen, stress och dig. Dessutom kan du hjälpa andra att bearbeta sin ohälsa och komma tillbaka till helhet.

Om Malin

Genom att ha jobbat med personlig utveckling och vänt och vridit på det att vara människa i 25 år har hon också en djup förankring i närvaro och det är tydligt att hennes undervisning är djupt transformerande om man väljer den ingången.

Genom att pedagogiskt gå igenom forskningen kring stress och det vi behöver förstå kombinerat med att samtidigt lösa upp stressen och få andra sätt att tänka och förhålla sig till varför vi har hamnat i stress som går in i det undermedvetna, blir undervisningen också transformerande och inte bara en kurs till som du glömmer bort innehållet i. Det är en upplevelse att guidas av Malin. Hon har dessutom samlat visdom från inte bara stressforskningen och västerlandet utan använder allt från buddhism till non violent communication för att nå dit vi behöver nå, nämligen hem till oss själva och med varandra.

Pris: 1500:-
När: Ges löpande
 online på Zoom.

Avgiften betalas vid anmälan till bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och ”Stresshantering” meddelanderutan.

Vad några av alla nöjda säger.
"Vill tacka dig igen för den fina kursen du hade i stresshantering"

Jag tänkte på dig idag när jag gjorde min yoga och vill tacka dig igen för den fina kursen du hade i stresshantering i höstas! Jag har funderat så länge på vilken yogalärarutbildning jag vill gå och mitt huvud har haft fokus på ”quickfix” men efter din kurs så blev det tydligt att jag SÅKLART ska gå en tvåårig utbildning. Jag har kört mycket av dina pass och yogan har verkligen börjat falla på plats i mitt liv!

"Jag skulle definitivt kunna rekommendera detta till andra"

Jag tar med mig påminnelsen om det viktiga andetaget o de lugnande upplevelser jag fick av de olika teknikerna. Jag tar också med mig din goda, härliga energi o ditt sätt att förmedla din yoga och stresshantering; ödmjukt men väldigt rakt, som en inspiration till när jag själv ska börja arbeta som yogalärare senare i år. Jag skulle definitivt kunna rekommendera detta till andra.

"Det gav mig ytterligare en boost i rätt riktning"

Jag skulle definitiv rekommendera det till andra och mina tankar har definitivt väckts. Jag är väl kanske inte så svårövertalad om att Yoga i alla dess former är bra, det har redan funnits i mina tankar att jag borde ägna mer tid åt just den träningsformen och åt mindfullness och meditation än vad jag gör men det gav mig ytterligare en boost i rätt riktning.

Diplomerad Stresscoachutbildning
Modul 1, 2, 3 & 4.

Välkommen på en resa genom en av våra största samhällsutmaningar och hur du och vi kan ta oss ur den.
 
1 av 4 är missnöjda med arbetsgivares insatser mot psykisk ohälsa. 19 % anser att insatserna för att främja mental hälsa är ganska eller mycket dåliga (Kantar-Sifo april 2022). Kan det vara för att utbildningarna är kunskaps baserade istället för verklighetsförankrade med hands-on fokus för individers behov?

Denna stressutbildning hjälper dig minska, reducera och hantera stress och dess biverkningar.

Modul 2, 3, 4 gör dig till stresscoach. Allt online. Denna utbildning kan också företagsanpassas.

Malin varvar teori och praktik så att du både minskar psykisk ohälsa, stress och dess symtom, förstår dynamiken mellan orsak och verkan samt får verktyg för att skapa en hållbar livsstil och arbetsmiljö för dig och dina kommande klienter.

Lite ur innehållet:

 • Stressens symtom, som utan åtgärd kan leda till våra främsta folksjukdomar som oftast medicineras och leder till för tidig död.
 • Stressfaktorer, stressnycklar och hållbara förhållningssätt.
 • Kommunikation, känsloreglering, visualiseringar och övningar för återhämtning och energiökning, livslust och mening.
 • Tekniker att använda själv och för att hjälpa andra och skapa hållbara miljöer för dig och på jobbet.
Läs mer om - Diplomerad Stresscoachutbildning

En fullspäckad verktygslåda för en hållbar livsstil

På ett pedagogiskt sätt varvas övningar och metoder för läkning med fakta och metoder för hur man i vardagen; i relationer, på jobbet osv rent konkret kan förändra i det lilla och stora för att skapa hållbara miljöer som gynnar välbefinnande och minskar stress och psykisk ohälsa. Det bästa är att det inte bara är teorier som glöms bort efter utbildningen utan du får UPPLEVA dem under vägen. Det innebär att förändringen sker inuti dig. Yttre hållbarhet och transformation förutsätter inre visar forskning från Lunds universitet.

Materialet är enkelt och skapat utifrån vad forskning menar är viktigt för att leva hållbart. Som individ får du med dig en hel verktygslåda att använda i ditt liv och som företag skräddarsyr vi så att ni kan integrera teknikerna på bästa sätt. Efter utbildningen kommer du leva mer som du lär och på så sätt också inspirera med ditt varande, inte bara din kunskap och guidning. Förhållningssättet hjälper dig gå från ohållbara mönster och måsten till att lyssna till behov, närvaro och öka ditt självledarskap, energi och glädje.

 • Till varje modul ingår 10 sidor material med både fakta och övningar.
 • Du får också ett yogapass med meditation där du guidas in i avslappning och mjukhet sittande på stol eller golvet.
 • 30 minuter individuell coaching med Malin ingår när du går hela utbildningen om 12 timmar fördelat på 4 moduler.

Fördjupad information

Psykisk ohälsa har sedan länge toppat sjukskrivningarna (och kostar enorma summor), är ett enormt lidande för varje individ och familj som drabbas och en samhällsfara. Inbyggt i stress finns nämligen impulsivitet, egoism, kortsiktighet och oförmåga att se klart.

När enorma mängder människor äter antidepressiva mediciner (1 miljon i Sverige) för att de inte mår bra ökar aggressiviteten, frustrationen och polariteter i samhället. Till det vill vi ha fler poliser, fler rutiner, fler dokument, istället för att se att människors behov inte blir mötta. Vi behöver förebygga detta med insatser som möter människors behov, inte medicinerar bort dem.

Många individer går in i duktighetsfällan även när det gäller att prestera hälsa. Vi ska vara duktiga på att meditera, äta rätt, träna mycket och stänga av skärmen. Duktiga i skolan, på jobbet, som föräldrar och i relationen. Alla snygga maträtter, resor och ny inredning visas upp och tävlingsandan är på topp. Det är dags att se kopplingarna och göra något på djupet.

Företagsanpassad utbildning

De flesta arbetsplatser har en dold stress som suger energi och pengar. När alla medarbetare och chefer gått kursen om stress och stresshantering blir det lättare att samskapa en tydlig transparent struktur som ger mer tillit och trygghet åt alla. Det ger i sin tur mer glädje, effektivitet och hållbarhet.

Samhället behöver dig som stresscoach och stressmedveten för att vända den här trenden i samhället. Behovet är enormt! Modul efter modul guidas du närmre dig själv och ditt eget välbefinnande. Du får förståelse för och upplever olika nycklar som för dig närmre ett levAnde och stressfritt liv.

När du får träna på vilka behov du har, får sätta ord på dem och tillfredsställa dem och dessutom lära dig känsloreglering och kommunikation, samt uppleva metoder för djup återhämtning, energiförhöjning, hur man sänker blodtryck, sover bättre, minskar smärta, balanserar nervsystem, skapar kärleksfulla möten, äter för att stärka systemet, sätter upp en livsstil med en baslinje att hålla sig till, vilka energigivare som är bra, enkla tricks för att få igång och slappna av systemet på, både med ayurveda, akupressur, yoga, meditation, andning, positiv psykologi, EMDR, men också viktiga arbetsmijöinsatser osv, osv, ja då vet du att du är på rätt spår. Då vet du att livet kan förändras. Inifrån och ut. Utifrån och in.

Boka utbildningen

Vad innebär det att utbilda sig till stresscoach hos Malin på Live Life Alive?

Lever du det liv du längtat efter? Försöker du med olika medel att må bättre utan långvariga resultat? Behöver du allt större kickar för att känna dig levande? Drar du dig undan, känner du oro, ångest, nedstämdhet och får svårare att varva ner? Är det riktigt levande i ditt liv eller finns det utvecklingspotential?

HUR mer än vad är viktigt för hållbarheten och livsglädjen i allas våra liv. Samtidigt får du kunskap och förståelse för hälsonycklar på olika plan (mentalt, fysiskt, emotionellt, själsligt). Modulerna är bra för privatpersoner, arbetstagare, chefer, ledningsgrupper o hela företag att gå igenom. Här finns delar som kan vara värdefulla, kanske till och med nödvändiga, för att samhället ska klara av omställningen för klimatet. Det finns mycket visdom och konkreta tekniker i denna utbildning som bör nå ALLA. Dessa tekniker kan nämligen minska medicinanvändning och helt enkelt minska för tidig död.

Den här utbildningen är därför helt unik. Den går bortom system och tekniker, men använder dem för högsta bästa resultat för dig och de du kommer att möta. För vi behöver göra något drastiskt med rädslan och den psykiska ohälsan i samhället och skapa en uppåtgående hälsospiral. Här kommer du att bidra på ditt unika sätt. Genom att göra teknikerna mer lättillgängliga och lättanvända skapar vi snabbare läkning till fler.

Dessa tekniker och förhållningssätt kan du lära barn ungdomar, äldre, arbetstagare, chefer – som kanske blir ledare istället – , familjen, partnern och förstås DIG SJÄLV. Arbetar du dessutom redan med människor på olika sätt är dessa moduler ett fantastiskt komplement för att implementera välbefinnande och läkning där du redan är.

Pris: Företagsanpassad: 7000:- plus moms 25%
         Privatpersoner: 8750:-
När: Ges löpande
på Zoom

Avgiften betalas vid anmälan till bg 229-2571 eller swishas till 1235879606
Skriv ditt namn och Stresscoachutbildning i meddelanderutan.

Pris: Företagsanpassad: 7000:- plus moms 25%
         Privatpersoner: 8750:-
När: Ges löpande
på Zoom

Avgiften betalas vid anmälan till bg 229-2571 eller swischas till 1235879606
Skriv ditt namn och Stresscoachutbildning i meddelanderutan.

Vad några av alla nöjda säger.
"Jättebra att prata om att stress smittar"

Jättebra att prata om att stress smittar, och (återigen) mkt tydligt när du återkopplade till ditt eget taltempo i början av föreläsningen gentemot när du gick ned i tempo. Det känns som om ngt man borde pratat om på alla arbetsplatser…

"Bra upplägg"

Tycker det var så bra upplägg med flera kroppspauser, blev mycket mer tydligt än om du bara pratat om hälsa i nuet och micropauser etc. Också mycket bra att du trycker på behov av förändring och hur man ska göra det. Istället för att försöka tänka ut förändringarna.