Energimedicin Utbildning

Energimedicin Utbildning
Bli energimedicinterapeut.

Under ett flödande år kommer du att röra dig i sanningens dans som ler sig igenom slöjor, dogmer, tvister, programmeringar, föreställningar, roller och mönster som sitter i vägen för din expansion och det som är på riktigt.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Den är terapeutisk och både ger tekniker och verktyg för multidimensionell läkning, men läker och expanderar i samma stund. Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa. Shamanska tekniker, blandat med buddism, yoga, mindfulness, dans, TRE, stresshantering, folkhälsa, psykoterapi, tantra mm mm. Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem. Flera individuella behandlingar ingår under året.

Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.

Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Alla våra sinnen, alla sätt som kroppen förmedlar sig till oss, alla sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nyckeln djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande. Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.

Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.

Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är. Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.

Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

24-26 september inleds den. 6 helger live totalt. 5 dagar online.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.

Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur och vad blir jag och hur då. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Energimedicin – det nya ledarskapet

En utbildning i ett nytt format där du blir ledare i ditt eget liv och på vägen även för andra.

Året är uppbyggt med 6 helger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt har provklienter.

Du leds genom detta år via detta ledarskap som är samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande. Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.

Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt.

Du kommer att få utöva flera olika energihealings tekniker där du möter dina egna energier på olika plan. Du möter dina egna grund sår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina. Detta blir en träning i att vara energimedicin terapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.

Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Psykoterapi, kraniosakral terapi, embryologi, shamanism, yoga, meditation, mindfulness, dans, tibetansk healing, TRE, rörelseterapi och mängder av andra övningar ingår för att öppna systemet och kunna njuta mer av hela dig. Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. De är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande saker för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du.

Du får ett diplom efter avslutat år.

Efter detta år kommer du att kunna guida andra. Vill du komplettera din resa kan man ta extra sessioner med mig utöver de 2 behandlingar ingår.

Välkommen!

Info

Var: Info kommer inom kort.
När: Inledning 24-26 september.
        6 helger live. 5 dagar online. 
Pris: Kommer inom kort.

Betalning sätts in på bg 373-3201 eller swischas till 1231266451 – Skriv ditt namn och ”Energimedicin” i meddelanderutan.

Boka – Energimedicin

Jag vill:

3 + 15 =