Stresskurs

FÖRELÄSNING och WORKSHOPS om stress, psykisk hälsa och friskfaktorer för ett levande liv

Stressrevolution mot stress - Lev livet levande

Om föreläsningen
Låt oss göra stressrevolution!
Den populära föreläsningen som över tusen människor lyssnat till på företag, retreatgårdar och mässor är nu tillgänglig för dig som privatperson.

Här får du följa med på en resa in i en av våra största samhällsutmaningar och hur vi kan ta oss ur den.

Stressepidemin gör att vi alla drabbas av psykisk ohälsa toppar sjukskrivningar och människor lider av symptom vården inte kan lösa.

Att lida av stress kostar arbetsgivare upp till 15 timmar i veckan menar arbetsmiljöverket och är pengar som borde sättas in i förebyggande åtgärder som hjälper personal att bli sitt bästa jag och så skapa en hållbar arbetsmiljö och förutsättningar för ett gott liv för sig själv, sin familj och samhället).

Föreläsningen ger tydliga svar på vilka stressfaktorer som toppar, hur stresshormoner fungerar i kroppen, reaktionsmönster och copingstrategier samt specifika tekniker och metoder för att reducera och hantera sin egen fysiska, mentala och emotionella stress, men också hur man kan påverka sin livsstil och må bättre.

Denna kunskap tar vi med oss och jobbar praktiskt med att släppa stress och symptom av stress och ohälsa, men du blir också guidad in i djup återhämtning, mer energi och du får i guidad närvaro utforska hur vi energimedicinskt kan förhålla oss till det som orsakar trötthet, obalanser, nedstämdhet och fysiska åkommor och andra utmaningar som påverkar vårt välbefinnande och självledarskap.

För att nå hållbar fred och balans Landa på mattan in i djup återhämtning precis där du är, expandera, njut mantrameditation och lära dig hur du kan förhålla dig hållbart läkande till livets utmaningar och energi som fastnat i ditt system utifrån energimedicin och tekniker jag använt på många klienter i behandlingsrummet med mycket goda resultat. Nu är de tillgängliga för dig.

För att nå hållbar fred och balans reser vi genom harmonisering av alla våra system/olika kroppar, läker vårt inre barn genom tiderna och hittar vår mjuka trygga essens.

Medan du yogar, andas och mediterar sker djup, vänlig healing och återhämtning och du expanderar ditt medvetande och förfinar din förmåga att fokusera och släppa taget och kommunicera med ditt system.

Du får landa på mattan in i djup återhämtning precis där du är, njuta av yogans dans, mantrameditationer, visualiseringar och guidningar och upplever olika sätt att förhålla dig hållbart läkande till allt du upplever.

Vi tränar på att jobba med energi som fastnat i ditt system utifrån energimedicin och tekniker jag använt på många klienter i behandlingsrummet med mycket goda resultat. Nu är de tillgängliga för dig.

När: Ges löpande
Var: Online

Boka – Stresskurs

Jag vill:

14 + 3 =