Minska stress, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Boka föreläsning, yoga och meditationskurser på jobbet.
Rehabilitera anställda individuellt och i grupp.

En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 %.
För en arbetsgivare kan det motsvara 15 timmar i veckan och vara förenat med väldigt stora kostnader.
Över 200 personer dör av arbetsrelaterad stress varje år. Lägg dessa kostnader i förebyggande insatser.
Ge personal och ledning koll på stressen kopplad till ohälsa och enkla insatser i vardagen och spara lidande, höj arbetsglädje och effektivitet.

Se Arbetsmiljöverkets film om den farliga stressen:

Jag kommer till ditt företag och med enkla medel vänder vi trenden. Börja med en föreläsning, fortsätt med yoga och meditationspass. Få med hela personalen och ledningen så att företaget får en bättre grund att stå på när det gäller mental, emotionell och fysisk hälsa och stress. Se hur ni var och en och tillsammans kan skapa en hållbar arbetsmiljö.

Jag vill göra en

bokningsförfrågan!

Jag är intresserad av:

* En bokningsförfrågan måste bli bekräftad via kontakt av oss innan den blir bokad.

Live Life Alive erbjuder följande:

R

MODUL 1 - UTBILDNING TILL STRESSHANTERARE FÖR HR OCH LEDARE

Grundkurs 2 dagar: Teori och praktik om psykisk ohälsa, stresshantering, självledarskap och en helhetssyn kring hälsa och livsstil. Du får konkreta verktyg som du lätt kan applicera i ditt och företagets liv. Allt från djupandningens läkande kraft, specifika övningar, koncentrationstekniker, pass och meditationer. Övningar inom livsstil, stressfaktorer, återhämtningsnycklar, fallgropar och livskartor för balans och vitalitet.

Läs mer >

R

MODUL 3 - REHAB ENSKILDA INDIVIDER

Nystart – Rehabkurs 5 tillfällen á 1.45 timmar För den som behöver återhämtning, mer kraft och en nystart. Övningar varvas med kunskap om mental, emotionell och fysisk vitalitet och hur man minskar och förebygger långvarig stress. Vi reducerar spänning, värk, sömnproblem, högt blodtryck och stress och får tekniker för mer balans. En unik återhämtnings- kurs som kan rädda liv.

Läs mer >

R

MODUL 2 - YOGA PÅ KONTORET - ENKLA ÖVNINGAR SOM GER STORA RESULTAT

Inspirationsföreläsning och kurs i Yoga, meditation och Mindfulness på kontoret. Hur kan man vara effektiv, produktiv och långsiktig utan att bränna ut sig och sina medarbetare? Enkla omställningar i vardagen på arbetsplatsen ger storslagna resultat!

För att komma igång med Yoga på kontoret börjar vi med vår inspirationsföreläsning – ”Din Personliga Stressrevolution”. Därefter följer en kurs i Yoga, meditation och Mindfulness på kontoret.

Läs mer >

R

MODUL 4 - PRIVAT LEDARSKAPSUTVECKLING MED PERSONLIG VÄGLEDARE/COACH

Många ledare har svårt med att hitta balans och hantera stress. För att nå hållbara resultat behöver ledare både mental träning, andningshål, bollplank, balansträning och sätta sig själva i fokus.

Läs mer >

Hur går det till

Vi kommer till arbetsplatsen. Ni sitter i konferensrummet på stol/eller på matta om det känns bättre.

Börjar med en föreläsning med både kunskap och praktiska tekniker för att komma igång.

Fortsätter med en kurs för att integrera teknikerna och få bukt med sömnproblem, trötthet, värk, oro, nedstämdhet, depression, högt blodtryck, stelhet och andra fysiska problem många brottas med.

Få också bukt med beroenden (det sker automatiskt i grupp-aktiviteten och vid uttalade problem kombinerar vi med individuell yogaterapi), överpresterar beteenden=går snart in i väggen och dåliga vanor som leder till stigma, under prestation, brist på lust och kreativitet, lyssnande, glädje och gemenskap.

Vi hjälper till att höja medvetandenivån och skapa ett gott arbetsklimat.

Föreläsningar & kurser på jobbet ger

 • Ökad kunskap om vad som händer i kroppen vid stress
 • Vilka stressfaktorer är de vanligaste på arbetsplatsen
 • Hur kan vi hantera OCH minska dem
 • Tekniker för att reducera stress, skapa återhämtning och hälsa regelbundet under arbetsdagen.
 • Minska sjukskrivningar och sjuknärvaro
 • Medvetna, mediterande, närvarande medarbetare och ledare ger en bättre arbetsmiljö!

Vi hjälper till att höja medvetandenivån och skapa ett gott arbetsklimat.

Alla former för kunskapsöverförande fungerar: Individuellt, föreläsning 1 timme- flera dagar, workshops osv. Hela landet.

Vi jobbar också specifikt med dig som chef eller medarbetare som behöver få mer balans. Coachning, uppföljning regelbundet, behandlingar, yoga, meditation

Olika tekniker

Teknikerna är alltifrån mindfulness, Medicinsk Yoga, Kundaliniyoga, meditation, ayurveda, folkhälsovetenskap och psykologi. Allt för att få hela gruppen att släppa stress och press, spänningar och blockeringar och komma vidare, utvecklas och må bra.

Studier på medicinsk yoga visar att ryggproblemen, högt blodtryck, stress, oro och depression minskar, sömnen, energin, balansen förbättras.

Karolinska Institutet och Yogacentralen har forskat på Medicinsk yoga mot alkoholberoende. Resultat: Deltagarnas drickande minskade på tio veckor!! Suget efter alkohol minskade, sömnen förbättrades liksom det allmänna välbefinnandet!

Kontakta oss idag!

En investering som gör skillnad

Läs vad några av företagen som vi arbetar med säger

Varför Yoga

För mig som ansvarig chef över drygt 30 personer, med olika fysiska och psykiska förutsättningar, är det viktigt att de gör ett bra jobb, och om man trivs och mår bra har man mycket större förutsättningar att prestera bra. Jag vill ge medarbetarna verktyg som gör att de mår bättre, allt från genomgång av arbetsplatsen, tips och råd om mat, lyssna på sig själv samt vikten av att röra på sig.

I detta arbete har Malin introducerat oss i Yoga och en sund livsstil och jag märkte snabbt att de flesta dels fick en tankeställare om hur de lever i vardagen men också att det gav effekt på hur de mådde. Yogan är lätt att ta till sig oavsett vilken förutsättning man har som människa och det krävs inga större insatser, ofta räcker det att ta korta pauser och arbeta med andningen. Det var också intressant av oavsett ålder, kön och intressen kunde alla delta och få nytta av Yogan.

Resultatet har blivit att alla har fått upp medvetande om att de måste ansvara för sin egen hälsa och att Yogan är ett mycket bra verktyg. Vi har haft kontorsyoga en gång i veckan för Malin, men hon har också haft några föreläsningar kring livsstil och hälsa. Då intresset var stort hade vi ett halvdagspass med Malin med både intressant och givande föreläsning och ett längre Yoga pass. Malin delar sin stora kunskap och brinnande intresse på ett så härligt sätt att det går inte att låta bli att själv bli engagerad.

Susann Nahlbom

Koncernekonomichef, AcadeMedia

Jag ingår i yogagruppen i Magasin 5 och tycker att yogaövningarna är en bra och balanserad kombination av dels motion och dels avkoppling och vila.

Rörelserna kräver koncentration och lagom ansträngning, det känns mycket behagligt efteråt. Blodcirkulationen får verkligen fart trots att det sker i en lugn och avspänd atmosfär, inte flåsigt och prestationsinriktat. Det gillar jag!

Björn Curman

Antikvarie, Stadsmuseet

Malin höll en 3-timmars stressutbildning för förskolelärare och pedagoger i Märsta.

Det var mycket inspirerande och gav oss verktyg att använda för vår egen hälsa och hur vi kan fortsätta att arbeta med barnen och integrera det i arbetsmiljön.

Jag lärde mig att det är enkla övning och korta återhämtningar som kan göras lite då och då och var som helst som är nycklar till välbefinnande både för barn och vuxna.

Birgitta Andrén

Väsby förskolor

Arbetsglädje och Livsglädje! Ju bättre vi mår desto lättare att prestera bra!
Med Malin Rydesjös yogainsatser har vi på Tieto fått tillgång till verktyg och metoder för att enkelt komma ner i varv och få återhämtning. Vilket vi har haft nytta av både under arbetsdagen och även utanför arbetet. Malin har haft två pass i veckan, ett på stol, ett på matta samt flera föreläsningar för chefer och olika avdelningar. Av yogan har vi blivit starkare, lugnare och gladare! – Tack Malin! 
Ann Kihlstrand

Project Office Manager, Tieto

Jag tycker kursen har varit fantastiskt fint uppbyggd, begriplig och logisk och ändå full av oväntade aha-upplevelser. Du är en gudabenådad pedagog, Malin!

Ödmjuk, snäll, lyssnande och ändå väldigt tydlig och instruerande. Jag respekterar att du har en massa nyttig kunskap som du generöst delar med dig av.

Du ger mig mod att känna efter och låta andra saker än mina vanliga tankar och rörelser ta plats under de här 90 minuterna.

Jag har fått ut mycket mer än förväntat av kursen, faktiskt. Jag hade inte direkt låga förväntningar innan, men jag har blivit överraskad över att kursen innehåller så mycket nytt för mig, fast vi mest andas och gör små enkla övningar.

Mai Terras

Head of communications, RISE

Det resultat jag ser efter att ha yogat med dig är att jag

 • Är mer i nuet än tidigare
 • Känner ett större lugn och harmoni
 • Inte är lika stressad och blir inte lika stressad av andra som tidigare
 • Har en större och ökad förståelse för andra, vi är olika helt enkelt och så får det vara. Vi har kommit olika långt på livets stig.
 • Tillåter mig inte att bli uppstressad av att andra har dålig framförhållning och vill ha saker och ting gjorde NU
Marita Pihl

Personalsektionen, SKL

sid2_Dots