VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS MEDICIN

Energimedicin utbildning 2023

 • 1-års utbildning till diplomerad energimedicinterapeut med möjlighet till kompletterande moduler.
 • Start 21 September 2023.
  4 långhelger torsd – sönd
  6 onlinedagar.

En nyckel till livet självt

Energimedicin är framtidens medicin!

 

De flesta går med på att allt, inklusive vi människor, är energi. Att förstå hur (och att!) vi kan urskilja och transformera energier för att må bra verkar dock vara ett mysterium för de flesta.

I den här utbildningen frigör vi det som sitter i vägen för källan/sanningen/kärleken/varandet.

Det är en resa där du upptäcker hur existensen materialiserats genom och bortom tiden och hur tankar, känslor, program, avtal osv i tidigare liv, mellan liv och i detta liv skapat världen just du lever i just nu. Det är ett avtäckande av matrix. I det får du syn på din egen essens, din källa.

Jag ser det som meningen med den här tiden.

Att vi alla ska komma hem till oss själva med alla de egenskaper som är sanna för var och en av oss och i det samskapa en vacker värld vi alla kan leva levAnde i.

Bli ledare i ditt eget liv

 

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sina.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla dig till livet, görande, varande och läkning. Här får du förflytta dig från ett varför till ett annat. Från en dimension till en annan.

Att leva livet levAnde

 

Här suddar vi ut gamla normer och uppdelningar och du får både vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Du tränas i att lyssna inåt, möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek och lystrar in andra. En balans mellan integritet och expansion i helhet.

Så skapar vi ett nytt paradigm av ledarskap, fred, inkludering och gemenskap.

Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all s.k. andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna utan renar, förenar och enar.

Men jag är av idén att vi kan läka vårt DNA med energimedicin

Ju mer vi avtäcker, desto friskare blir vi

Vi går direkt på ursprunget och det som ÄR, nämligen varande och rörelse och stärker det. Vi ser också direkt blockeringar som hindrar essensen och naturliga flöden i ditt system.

Varje blockering har egna vibrationer som skapar beteenden, projektioner, magnetism osv som ställer till det för oss. När vi frigör själva blockeringen, som kan sitta i din barndom, i någon av dina delar, eller komma från någon annan tex, så frigörs flödet i dig och din ohälsa frigörs. Ibland är blockeringarna ytliga och ångest, depression, smärta, trauman, inflammationer osv relativt lätta att frigöra. Ibland sitter de mycket djupare och är kopplade djupt inne i systemet.

Så längtar du efter att resa med likasinnade där det multidimensionella är vardag och där ingenting exkluderas från livet, där vardagen handlar om gemenskap, support, glädje och holistisk läkning? Längtar du efter att kunna jobba med och leva energimedicin, oavsett om du för in det på din nuvarande arbetsplats, eller helt vill svida om, eller gör det helt för din egen skull?

Då kan denna utbildning vara för dig. Här får du nyckeln till att leva livet levAnde och lär dig möta och transformera olika typer av utmaningar eftersom du lär dig hitta orsaker till problem och se vad de behöver för att harmoniera med essensen.

Vad säger tidigare deltagare

Vi är redan hela, vi ska bara avtäcka helheten, att lyssna inåt, möta och stå i vår sanning

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.
Egentligen är vi redan hela, vi ska bara avtäcka helheten.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret. Meningen är nämligen att du inte kommer att undervisa andra utan hjälpa andra att rikta uppmärksamheten där liv finns och vad som blockerar liv. Vi går från görande till varAnde. Från resultatinriktad till flödesföljAnde. Vi är organiska varelser och genom att förstå hur vi fungerar kan vi stötta oss själva och varandra att leda ett levAnde liv i glädje och harmoni.

I utbildningen

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå.
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem.
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner.
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt.
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt.
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.
 • Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 6 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier.
 • Hur särskilja energier.
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem.
 • Hur se orsaker bakom symtom.
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och annat.
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp.
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas.
 • Prova olika tekniker inom coaching, kraniosakral terapi, tantra, embryologi, yoga, meditation, dans, shamanism, rörelseterapi, tibetansk healing, mindfulness, TRE, sat nam rasayan, ayurveda, taoism, tapping, nlp, osteopati, kiropraktik, cirkling, soundhealing, ceremoni m.m.
 • Ledarskapsträning.
 • Du får en fysisk behandling med holistisk massage och healing och en distans session med coaching och healing både för att transformera själv, men också se hur fysisk och distansbehandling fungerar och hur du själv kan komma att jobba. Du kommer att kunna jobba på distans när året är slut.

Läs mer om

Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa.
Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem.
Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.
Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande.
Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.
Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.
Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är.
Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.
Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.
Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur, bulletpoints och resultat. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

 • Året är uppbyggt med 4 långhelger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt behandlar på varandra.
 • Du har ständigt en buddy som byts ut varje månad som du både delar med och behandlar med. Du lär alltså känna alla.
 • Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap.
 • Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt. Som ju ÄR.
 • Du kommer förmodligen att känna dig både euforisk och fri och tom och arg. Det ingår. Vi möter det som är för att komma igenom!
 • Du kommer att få utöva flera olika energihealing-tekniker där du möter dina egna energier på olika plan.
 • Du får möta dina egna grundsår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina.
 • Detta blir en träning i att vara energimedicinterapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.
 • Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. Teknikerna är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande riktningar för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.
Så välkommen du ledare! Välkommen att befria den du i sanning är! På ditt sätt! På denna gemensamma resa! Välkommen att använda dina resultat till att leda andra att leda sig själva. I ditt befintliga jobb eller i det nya du skapar eller i ditt eget liv. Vi lär oss helt enkelt hur det är att vara ande i en fysisk kropp här på jorden och att leva fullt ut. På vägen assisteras vi och hurras på av mängder av varelser som följer mig på min väg, men också dig och oss här på jorden. Denna utbildning är så stöttad eftersom det är en utbildning i att leva levAnde. Att finna sanningen om livet. Hur långt du kommer i ditt sanningshittande vet vi inte på förhand, men förbered dig på vänner du kan prata om allt med, komfortzoner som bara suddas ut, kärlek och beröring, närhet och vänskap i 180, humor, glädje, lättsamhet och enkelhet, djup, allvar och tyngd, genombrott, öppenhet, kontakt och erfarenheter beyond förståelse. Det multidimensionella livet helt enkelt.

Välkommen att bli mer av DIG!

Efter detta år kommer du att kunna guida andra

Diplom efter avslutat år

Jag kommer att finns med dig hela året som stöd i själva utbildningen, och vill du ha extra stöd samt kanske stöd i dina relationer längs vägen kan du komplettera med extra sessioner utöver de 2 behandlingar (exklusive alla elevbehandlingar samt behandlingar jag ger er i grupp under hela året) som ingår. De extra behandlingarna kan vara tantramassage, dearmorering, extra coachning eller om du behöver extra skjuts (som inte nåtts på de andra sätten) i att fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom.

Kommunikation om dina behov är viktigt så att jag kan stötta dig så mycket det går på resan. Din input ger spegling i vad du får tillbaka.

Du får rabatt på mentorsprogrammen eller stresscoachutbildningen om du önskar gå någon av dem parallellt.

Energimedicin utbildning 2023

NÄR

VAR

PRIS

Utbildningsstart 21 September 2023

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 21-24/9
Helg 2: 23-26/11
Helg 3: 15-18/2 – 2024
Helg 4: 18-21/4 – 2024

Online.

22/10
17/12
21/1
25/2
24/3
14/4

Välkommen till Lindesberg.

Utbildningen sker fysiskt i Lindesberg. Tåget stannar 200 m från lokalen. 24 timmars parkering finns i närheten. Man kan bo i lokalen samt på fantastiskt vackert airbnb i närheten för några hundralappar per helg.

Pris 42.000:-

Lunch och fika ingår, liksom många externa föreläsare, två behandlingar utöver alla gruppbehandlingar och allt stöd genom hela året.

Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Behöver du rabatt, säg till.

Bokning och information av Energimedicin utbildning

Jag..

15 + 4 =

VÄLKOMMEN
TILL FRAMTIDENS MEDICIN

Energimedicin
utbildning 2023

 • 1-års utbildning till diplomerad energimedicinterapeut med möjlighet till kompletterande moduler.
 • Start 21 September 2023.
  4 långhelger torsd – sönd
  6 onlinedagar.

En nyckel till livet självt

En nyckel till livet självt

Energimedicin är framtidens medicin!

 

De flesta går med på att allt, inklusive vi människor, är energi. Att förstå hur (och att!) vi kan urskilja och transformera energier för att må bra verkar dock vara ett mysterium för de flesta.

I den här utbildningen frigör vi det som sitter i vägen för källan/sanningen/kärleken/varandet.

Det är en resa där du upptäcker hur existensen materialiserats genom och bortom tiden och hur tankar, känslor, program, avtal osv i tidigare liv, mellan liv och i detta liv skapat världen just du lever i just nu. Det är ett avtäckande av matrix. I det får du syn på din egen essens, din källa.

Jag ser det som meningen med den här tiden.

Att vi alla ska komma hem till oss själva med alla de egenskaper som är sanna för var och en av oss och i det samskapa en vacker värld vi alla kan leva levAnde i.

Bli ledare i ditt eget liv

 

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sina.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla dig till livet, görande, varande och läkning. Här får du förflytta dig från ett varför till ett annat. Från en dimension till en annan.

Att leva livet levAnde

 

Här suddar vi ut gamla normer och uppdelningar och du får både vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Du tränas i att lyssna inåt, möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek och lystrar in andra. En balans mellan integritet och expansion i helhet. Så skapar vi ett nytt paradigm av ledarskap, fred, inkludering och gemenskap. Resan är poetisk, estetisk, praktiskt, fysisk, intellektuell, hjärtlig, jordad och kosmisk i all sin färgglans och trycker på att all s.k. andlig utveckling integreras också samtidigt i det fysiska. Här separerar vi inte mognadsgraderna i de olika världarna utan renar, förenar och enar.

Men jag är av idén att vi kan läka vårt DNA med energimedicin

Ju mer vi avtäcker, desto friskare blir vi

Vi går direkt på ursprunget och det som ÄR, nämligen varande och rörelse och stärker det. Vi ser också direkt blockeringar som hindrar essensen och naturliga flöden i ditt system.

Varje blockering har egna vibrationer som skapar beteenden, projektioner, magnetism osv som ställer till det för oss. När vi frigör själva blockeringen, som kan sitta i din barndom, i någon av dina delar, eller komma från någon annan tex, så frigörs flödet i dig och din ohälsa frigörs. Ibland är blockeringarna ytliga och ångest, depression, smärta, trauman, inflammationer osv relativt lätta att frigöra. Ibland sitter de mycket djupare och är kopplade djupt inne i systemet.

Så längtar du efter att resa med likasinnade där det multidimensionella är vardag och där ingenting exkluderas från livet, där vardagen handlar om gemenskap, support, glädje och holistisk läkning? Längtar du efter att kunna jobba med och leva energimedicin, oavsett om du för in det på din nuvarande arbetsplats, eller helt vill svida om, eller gör det helt för din egen skull?

Då kan denna utbildning vara för dig. Här får du nyckeln till att leva livet levAnde och lär dig möta och transformera olika typer av utmaningar eftersom du lär dig hitta orsaker till problem och se vad de behöver för att harmoniera med essensen.

Vad säger tidigare deltagare

Vi är redan hela, vi ska bara avtäcka helheten, att lyssna inåt, möta och stå i vår sanning

Utbildning till energimedicinterapeut 1 år

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur man kan läka multidimensionellt.
Egentligen är vi redan hela, vi ska bara avtäcka helheten.

I utbildningen guidas du från kontroll, rädsla och begränsande normativa strukturer och förhållningssätt till att expandera in i den du verkligen i sanning är och hjälpa andra att göra detsamma fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom att få kontakt med sanningen i dig och utforska livet utifrån den utgångspunkten i kombination med att utforska urskiljningsförmåga, intuition och förmågor att leva ett medvetet energimässigt liv med allt vad det innebär är du samtidigt lärare och elev genom hela utbildningsåret. Meningen är nämligen att du inte kommer att undervisa andra utan hjälpa andra att rikta uppmärksamheten där liv finns och vad som blockerar liv. Vi går från görande till varAnde. Från resultatinriktad till flödesföljAnde. Vi är organiska varelser och genom att förstå hur vi fungerar kan vi stötta oss själva och varandra att leda ett levAnde liv i glädje och harmoni.

I utbildningen

 • Identifiera olika typer av energier och blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå.
 • Identifiera hur och var energier sitter och hur man kan frigöra dem.
 • Träna sig att se/uppleva fält och olika dimensioner.
 • Lära dig tekniker för att läka i olika dimensioner, även fysiskt.
 • Föra fram och aktivera ditt seende, dina förmågor, gåvor och din livsväg
 • Urskilja din och andras energi, gränssättning, integritet, etik, moral, förhållningssätt.
 • Att så effektivt och konkret som möjligt stötta klienter i sitt transformativa arbete med att finna sin sanning, fulla potential och välbefinnande.
 • Utbildningen är erfarenhetsbaserad under de 6 helger vi ses i Lindesberg och teoretisk, strukturell och att lägga alla pusselbitar på plats och även praktisk under de online dagar som går mellan helgerna.

Mer ur utbildningens innehåll

 • Hur känna av energier.
 • Hur särskilja energier.
 • Hur förstå olika sätt att se energisystem.
 • Hur se orsaker bakom symtom.
 • Hur arbeta med orsakerna, specifika tekniker såsom shamanistisk healing och annat.
 • Hur skapa space, närvaro. Samla, transformera, trygga, bygga energi i grupp.
 • Hur bli så trygg som möjligt i att gå din väg och bygga upp och lita på och leva efter din intuition i kontakt med universum och moder jord.
 • Dina specifika önskemål om just din väg möts upp och tränas.
 • Prova olika tekniker inom coaching, kraniosakral terapi, tantra, embryologi, yoga, meditation, dans, shamanism, rörelseterapi, tibetansk healing, mindfulness, TRE, sat nam rasayan, ayurveda, taoism, tapping, nlp, osteopati, kiropraktik, cirkling, soundhealing, ceremoni m.m.
 • Ledarskapsträning.
 • Du får en fysisk behandling med holistisk massage och healing och en distans session med coaching och healing både för att transformera själv, men också se hur fysisk och distansbehandling fungerar och hur du själv kan komma att jobba. Du kommer att kunna jobba på distans när året är slut.

Läs mer

Energimedicin Utbildning - Det nya ledarskapet

En utbildning där du blir ledare i ditt eget liv och inspirerar andra att ta självledarskapet i sitt.

Varje aspekt av den här utbildningen andas helhet, intuition och att vara buren. Att samla och balansera dig och alla dina kroppar och komma hem. Att skapa balans i din inre man och kvinna och skapa enhet. Att aktivera dig och föra in dig på din väg. Att uppgradera ditt system så att du allt mer resonerar i 5D och uppåt. Du får därför läka familjeband, karma, avtal och programmeringar som håller dig tillbaka och nere. Du får träna på holistiska sätt att förhålla sig till livet, görande, dig, andra och läkning.

Det finns ingen uppdelning mellan lärande och samskapande och lära ut. Allt är här samtidigt och du får en känsla för att vara skapare, lärare och elev i en gemenskap. Att lyssna inåt och möta och stå i din sanning, samtidigt som du expanderar och står i allomfattande kärlek. Med integritet och expansion. Micro och macro.

Att leva livet levAnde. Så skapar vi ett nytt paradigm av fred, inkludering och gemenskap.

Här sker mirakel i kombination med förmågan att möta skuggsidor och stå kvar, expandera i kärlek, försonas och släppa.
Vi väcker upp din intuition, din klara källa, din skaparkraft och rensar dig från förflutna band och karman som håller dig från dig själv och ditt hem.
Dynamiken i allt detta multidimensionella som rör sig djupt ner i modern och högt upp i kosmos och i många galaxer ägs av dig och gruppen. Ingen lämnas utanför.
Det fysiska härbärgerar minnen och energier, varför vi lär oss att kommunicera och lyssna på våra fysiska dimensioner. Våra olika sinnen, olika sätt som kroppen förmedlar sig till oss, olika sätt som våra förfäder, entiteter, andar och änglar, vår inre röst och själ, modern och naturen kommunicerar. Att öppna sitt lyssnande för världen, djuren, naturen och människorna är en magisk resa i sig. För när vi lyssnar på riktigt ja då når nycklarna djupet av oss.

Sanningen talar ett tydligt språk som vi då kan tyda utan att göra några omskrivningar, utan att sanningen fastnar i slöjorna framför vårt medvetande.
Istället rör sig livet självt in i ditt klara seende och lyssnande. I varat.
Detta är en utbildning som inte delar upp allt i teman utan allt finns närvarande samtidigt på ett välsorterat, förståeligt, kommunikativt och pedagogiskt sätt.
Det gör att ditt varande kommer att vara kreativt och i sanning och du kommer naturligt att ställa om och leva allt mer som du (l)är.
Så när du hjälper andra kommer du att vara i flödet mer än att behöva använda verktyg, trots att det är det du gör.

Ingen separation. Alla metoder finns i fältet som du lever i.
Den här utbildningen föds nu när så många är redo att ta nästa steg in i att leva fullt ut och dansa livets dans.

Förvänta dig att få möta livet från en ny plats.

Jag välkomnar dig som känner att det här är rätt. Att det här är en möjlighet för växande för dig. Att det här resonerar, vibrerar, känns någonstans i dig. Lyssna på det och ta kontakt.
Det finns andra utbildningar för dig som vill ha struktur, bulletpoints och resultat. Till mig kommer du som vill utveckla din intuition på riktigt. Vi gör det all in!

Ledarskapsträning

 • Året är uppbyggt med 4 långhelger på plats och 5 dagar online. Däremellan utövar du olika övningar samt behandlar på varandra.
 • Du har ständigt en buddy som byts ut varje månad som du både delar med och behandlar med. Du lär alltså känna alla.
 • Du guidas genom detta år via ett samskapande, intuitivt, uppmuntrande och transformerande ledarskap.
 • Det gamla sättet att gå in och förstå från huvudet ersätts istället med acceptans, tillit, gemenskap, inkluderande och hållande.Vi når på så sätt mentala programmeringar och inställningar till dig själv, andra och livet och ditt förhållningssätt kommer att transformeras inifrån dig där självkärlek, självacceptans, medkänsla och empati finns i ditt fält. Där gapet mellan dig och världen minskar. Där försöken att leva ett bra liv ersätts med att falla in i livet självt. Som ju ÄR.
 • Du kommer förmodligen att känna dig både euforisk och fri och tom och arg. Det ingår. Vi möter det som är för att komma igenom!
 • Du kommer att få utöva flera olika energihealing-tekniker där du möter dina egna energier på olika plan.
 • Du får möta dina egna grundsår och du kommer att hjälpa dina medkursare att möta sina.
 • Detta blir en träning i att vara energimedicinterapeut samtidigt som du läker själv. Lärare och elev samtidigt eftersom vi alla alltid är det. Ingen är expert utan vi är lärande lärare. Detta är det nya ledarskapet.
 • Du kommer alltså att djupdyka in i de energier som styr dig, möta dem, jobba med dem, läka dem, förstå systemet utifrån det du möter, transformerar och läker i dig själv och sedan hjälpa andra under kursen med detsamma.

Som en röd tråd genom alla tekniker går energimedicinen. Förhållningssättet till allt vi håller på med. Så att vi går från görande till varande. Teknikerna är alla bara nycklar in. Öppnande, transformerande riktningar för att släppa, höja, ta bort, frigöra, landa, hämta hem, klippa, täppa till, finstämma mm allt som är du. Och därmed förstå hur du kan hjälpa andra på vägen till sin helhet och befrielse.
Så välkommen du ledare! Välkommen att befria den du i sanning är! På ditt sätt! På denna gemensamma resa! Välkommen att använda dina resultat till att leda andra att leda sig själva. I ditt befintliga jobb eller i det nya du skapar eller i ditt eget liv. Vi lär oss helt enkelt hur det är att vara ande i en fysisk kropp här på jorden och att leva fullt ut. På vägen assisteras vi och hurras på av mängder av varelser som följer mig på min väg, men också dig och oss här på jorden. Denna utbildning är så stöttad eftersom det är en utbildning i att leva levAnde. Att finna sanningen om livet. Hur långt du kommer i ditt sanningshittande vet vi inte på förhand, men förbered dig på vänner du kan prata om allt med, komfortzoner som bara suddas ut, kärlek och beröring, närhet och vänskap i 180, humor, glädje, lättsamhet och enkelhet, djup, allvar och tyngd, genombrott, öppenhet, kontakt och erfarenheter beyond förståelse. Det multidimensionella livet helt enkelt.

Välkommen att bli mer av DIG!

Diplom efter avslutat år

Jag kommer att finns med dig hela året som stöd i själva utbildningen, och vill du ha extra stöd samt kanske stöd i dina relationer längs vägen kan du komplettera med extra sessioner utöver de 2 behandlingar (exklusive alla elevbehandlingar samt behandlingar jag ger er i grupp under hela året) som ingår. De extra behandlingarna kan vara tantramassage, dearmorering, extra coachning eller om du behöver extra skjuts (som inte nåtts på de andra sätten) i att fördjupa frigörandet av energiblockeringar och negativa mönster som gett dig känslomässiga, mentala och fysiska symtom.

Kommunikation om dina behov är viktigt så att jag kan stötta dig så mycket det går på resan. Din input ger spegling i vad du får tillbaka.

Du får rabatt på mentorsprogrammen eller stresscoachutbildningen om du önskar gå någon av dem parallellt.

Energimedicin utbildning 2023

NÄR

Utbildningsstart 21 September 2023

Helger torsd-sönd.

Helg 1: 21-24/9
Helg 2: 23-26/11
Helg 3: 15-18/2 – 2024
Helg 4: 18-21/4 – 2024

Online.

22/10
17/12
21/1
25/2
24/3
14/4

VAR

Välkommen till Lindesberg.

Utbildningen sker fysiskt i Lindesberg. Tåget stannar 200 m från lokalen. 24 timmars parkering finns i närheten. Man kan bo i lokalen samt på fantastiskt vackert airbnb i närheten för några hundralappar per helg.

PRIS

Pris 42.000:-

Lunch och fika ingår, liksom många externa föreläsare, två behandlingar utöver alla gruppbehandlingar och allt stöd genom hela året.

Investeringen går att dela upp på flera avbetalningar.
Behöver du rabatt, säg till.

Bokning och information av Energimedicin utbildning

Jag..

12 + 13 =