Coaching och Healing på distans

Coaching och Healing på distans

Allt är energi. Allt vibrerar. Vi mår som vi vibrerar. Vi mår och manifesterar som vi vibrerar.

Känslor, tankar, miljöer mat, dryck osv har alla olika energi och vibration och påverkar vår kropp och våra handlingar, beteenden, relationer, ja våra liv.

Präglingar, mönster och vanor byggs över tid och manifesteras så mycket att vi kallar en del av våra beteenden för personlighet.

Vissa vanor, präglingar, situationer och energier ställer till det för oss och vi hamnar i obalans emellanåt. Det ingår i att vara människa.

Vår förmåga att förstå oss själva, våra behov och att ta hand om oss och hantera detta är avgörande för hur vi mår och hur fort det går att nå balans och hitta liv igen efter en obalans, som ofta leder till paradigmskifte och utveckling.

Möten med mig på zoom eller telefon, med sms emellanåt om man vill ha mer stöd, är förutom healing också en utbildning för dig i hur du kan förhålla dig till dig och ditt liv, som hjälper dig i ditt självledarskap och med bredare, större, öppnare möjlighet till att leva livet levande.

Jag tonar in mig på dig och tillsammans släpper vi taget om blockeringar – fysiska som emotionella – och du får spegling och stöd för transformering i situationerna du befinner dig i.

Ofta finns orsaker till problem på andra platser än själva problemet.

Vi jobbar i olika dimensioner, bortom tid och söker både ursprunget till utmaningar och problem du har nu, samt konkret förhållningssätt på det som är här och nu.

Detta arbete inkluderar försoning, sorgebearbetning, trauman, kriser, smärta av olika slag, relationsproblem, med sig själv och andra, självkänsla, självförtroende, skam, sexualitet och annat som hindrar och hämmar dig i livet. Vi kan jobba med ett område eller inkludera allt eftersom de ofta påverkar varandra.

Du kan själv bestämma vad du vill jobba med och hur.

Samtidigt när du vänder dig till mig kan du ha tillit till processen och följa med och inte alls veta vad du vill vitalisera, expandera, titta på, jobba med, släppa taget om. Det blir mitt jobb att se och föreslå.

Resan är mjuk. Min vision är att det är lätt att vara sig själv. Det innebär att traumakroppen som bär saker kan komma upp med information som du och jag helt enkelt andas ut. Du blir guidad att gå mot ljuset, det hela, det transformerande i att v a r a i djupet av dig själv. Jag hjälper dig att få möta det som är du, den delen av dig som är allt, men som också observerar allt. Den i dig som skapar dig och ditt liv.

I stillhet. Nära. Utan drama.

Teknikerna varierar. Men resan är respektfull och lätt.

Om Malin

Jag har alltid varit seende. Både av olika dimensioner, men också av det som inte är i linje med rättvisa och sanning. Inuti våra system och i samhället.

Min gåva är att kunna hjälpa dig att se och bli mer fri, levande, närvarande och i din sanna frekvens.

Vi jobbar konkret med praktiska, fysiska situationer i livet och allt annat som är du, som kan ha ursprunget i tankemönster, olika faser i livet, relationer eller i energivärlden.

Info

Var: Via ZOOM (Läs mer om ZOOM)
När: Enskilda tillfällen eller löpande
Pris: 60 minuter 900 kr.

Enskilda tillfällen eller löpande stöd med möten på zoom och sms som stöd på alla plan i ditt liv. Veckovis, Månadsvis, 6 månadersprogram eller årsvis. Vi kommer tillsammans fram till strukturen.