“Det är fantastiskt att få lyssna till dig, du beskriver och

berättar på ett sätt som går in i hjärtat och stannar.”