Denna väg vibrerar fred och ljus och vi som följs åt vill utveckla
vårt kall som fredsmäklare och ljusarbetare här på jorden. 14 September 2019