Denna väg vibrerar fred och ljus och vi som följs åt vill utveckla
vårt kall som fredsmäklare och ljusarbetare här på jorden. 26 Maj 2019