Skapa ett framgångsrikt företag i flow med yoga, meditation & stresshantering

 

Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb.
Få inspiration och fördjupning kring specifika tekniker och rutiner på jobbet som kan öka frisknärvaron och minska kostnader.

Boka föreläsningen ”Din personliga stressrevolution” och lär er det ni behöver veta om psykisk ohälsa, stress, stressfaktorer, livsstil och vad varje individ och ni som grupp kan göra för att hantera och minska stress och öka självledarskap och välbefinnande i vardagen.

Följ sedan upp med fördjupning eller/och utbildning i programmet ”Lev Livet Levande” – en unik samling tekniker som enligt modern forskning minskar de vanligaste anledningarna till sjukskrivning och gör människor både mer effektiva, balanserade och kreativa. Några av metoderna som vänder stressepidemin i jobbet och i livet är yoga, meditation och mindfulness. Se hur google utbildar sin personal i programmet ”search inside yourself” där mindfulness är det viktigaste redskapet.

Ju mer komplex omvärlden är, desto mer klarhet behöver vi på insidan.

”Lev Livet Levande” ger er verktygen ni behöver för att öka den klarheten.

Live Life Alive erbjuder följande:

R

MODUL 1 - UTBILDNING TILL STRESSHANTERARE FÖR HR OCH LEDARE

Grundkurs 2 dagar: Teori och praktik om psykisk ohälsa, stresshantering, självledarskap och en helhetssyn kring hälsa och livsstil. Du får konkreta verktyg som du lätt kan applicera i ditt och företagets liv. Allt från djupandningens läkande kraft, specifika övningar, koncentrationstekniker, pass och meditationer. Övningar inom livsstil, stressfaktorer, återhämtningsnycklar, fallgropar och livskartor för balans och vitalitet.

Läs mer >


R

MODUL 3 - REHAB ENSKILDA INDIVIDER

Nystart – Rehabkurs 5 tillfällen á 1.45 timmar För den som behöver återhämtning, mer kraft och en nystart. Övningar varvas med kunskap om mental, emotionell och fysisk vitalitet och hur man minskar och förebygger långvarig stress. Vi reducerar spänning, värk, sömnproblem, högt blodtryck och stress och får tekniker för mer balans. En unik återhämtnings- kurs som kan rädda liv.

Läs mer >

R

MODUL 2 - YOGA PÅ KONTORET - ENKLA ÖVNINGAR SOM GER STORA RESULTAT

Inspirationsföreläsning och kurs i Yoga, meditation och Mindfulness på kontoret. Hur kan man vara effektiv, produktiv och långsiktig utan att bränna ut sig och sina medarbetare? Enkla omställningar i vardagen på arbetsplatsen ger storslagna resultat!

För att komma igång med Yoga på kontoret börjar vi med vår inspirationsföreläsning – ”Din Personliga Stressrevolution”. Därefter följer en kurs i Yoga, meditation och Mindfulness på kontoret.

Läs mer >


R

MODUL 4 - PRIVAT LEDARSKAPSUTVECKLING MED PERSONLIG VÄGLEDARE/COACH

Många ledare har svårt med att hitta balans och hantera stress. För att nå hållbara resultat behöver ledare både mental träning, andningshål, bollplank, balansträning och sätta sig själva i fokus.

Läs mer >


Hur går det till

Vi kommer till arbetsplatsen. Ni sitter i konferensrummet på stol/eller på matta om det känns bättre.

Börjar med en föreläsning med både kunskap och praktiska tekniker för att komma igång.

Fortsätter med en kurs för att integrera teknikerna och få bukt med sömnproblem, trötthet, värk, oro, nedstämdhet, depression, högt blodtryck, stelhet och andra fysiska problem många brottas med.

Få också bukt med beroenden (det sker automatiskt i grupp-aktiviteten och vid uttalade problem kombinerar vi med individuell yogaterapi), överpresterar beteenden=går snart in i väggen och dåliga vanor som leder till stigma, under prestation, brist på lust och kreativitet, lyssnande, glädje och gemenskap.

Vi hjälper till att höja medvetandenivån och skapa ett gott arbetsklimat.

Föreläsningar & kurser på jobbet ger

 • Ökad kunskap om vad som händer i kroppen vid stress
 • Vilka stressfaktorer är de vanligaste på arbetsplatsen
 • Hur kan vi hantera OCH minska dem
 • Tekniker för att reducera stress, skapa återhämtning och hälsa regelbundet under arbetsdagen.
 • Minska sjukskrivningar och sjuknärvaro
 • Medvetna, mediterande, närvarande medarbetare och ledare ger en bättre arbetsmiljö!

Vi hjälper till att höja medvetandenivån och skapa ett gott arbetsklimat.

Alla former för kunskapsöverförande fungerar: Individuellt, föreläsning 1 timme- flera dagar, workshops osv. Hela landet.

Vi jobbar också specifikt med dig som chef eller medarbetare som behöver få mer balans. Coachning, uppföljning regelbundet, behandlingar, yoga, meditation

Olika tekniker

Teknikerna är alltifrån mindfulness, Medicinsk Yoga, Kundaliniyoga, meditation, ayurveda, folkhälsovetenskap och psykologi. Allt för att få hela gruppen att släppa stress och press, spänningar och blockeringar och komma vidare, utvecklas och må bra.

Studier på medicinsk yoga visar att ryggproblemen, högt blodtryck, stress, oro och depression minskar, sömnen, energin, balansen förbättras.

Karolinska Institutet och Yogacentralen har forskat på Medicinsk yoga mot alkoholberoende. Resultat: Deltagarnas drickande minskade på tio veckor!! Suget efter alkohol minskade, sömnen förbättrades liksom det allmänna välbefinnandet!


sid2_Bild01a sid2_Bild02a sid2_Bild03a

Kontakta oss idag!

En investering som gör skillnad

sid2_Bild04a 0707 75 08 68

Bokningsförfrågan

Denna bokningsförfrågan måste bli bekräftad via kontakt av oss innan den blir bokad.

 

[]
1 Step 1
Företag
Kontaktperson
TeleNr
Övrig information
0 /
Previous
Next

Läs vad några av företagen som vi arbetar med säger

Varför Yoga

För mig som ansvarig chef över drygt 30 personer, med olika fysiska och psykiska förutsättningar, är det viktigt att de gör ett bra jobb, och om man trivs och mår bra har man mycket större förutsättningar att prestera bra. Jag vill ge medarbetarna verktyg som gör att de mår bättre, allt från genomgång av arbetsplatsen, tips och råd om mat, lyssna på sig själv samt vikten av att röra på sig.

I detta arbete har Malin introducerat oss i Yoga och en sund livsstil och jag märkte snabbt att de flesta dels fick en tankeställare om hur de lever i vardagen men också att det gav effekt på hur de mådde. Yogan är lätt att ta till sig oavsett vilken förutsättning man har som människa och det krävs inga större insatser, ofta räcker det att ta korta pauser och arbeta med andningen. Det var också intressant av oavsett ålder, kön och intressen kunde alla delta och få nytta av Yogan.

Resultatet har blivit att alla har fått upp medvetande om att de måste ansvara för sin egen hälsa och att Yogan är ett mycket bra verktyg. Vi har haft kontorsyoga en gång i veckan för Malin, men hon har också haft några föreläsningar kring livsstil och hälsa. Då intresset var stort hade vi ett halvdagspass med Malin med både intressant och givande föreläsning och ett längre Yoga pass. Malin delar sin stora kunskap och brinnande intresse på ett så härligt sätt att det går inte att låta bli att själv bli engagerad.

Susann Nahlbom

Koncernekonomichef, AcadeMedia

Jag ingår i yogagruppen i Magasin 5 och tycker att yogaövningarna är en bra och balanserad kombination av dels motion och dels avkoppling och vila.

Rörelserna kräver koncentration och lagom ansträngning, det känns mycket behagligt efteråt. Blodcirkulationen får verkligen fart trots att det sker i en lugn och avspänd atmosfär, inte flåsigt och prestationsinriktat. Det gillar jag!

Björn Curman

Antikvarie, Stadsmuseet

Mycket inspirerande, blandade prat & övningar bra. Tiden gick perfekt.

Vad har du lärt dig: Andas är bra. Ge mig tid till korta återhämtningar. Kan göra lite då & då. Kan göras varsomhelst. Enkla övningar. Kan även göras med barnen.

De har fått verktyg att använda för sin egen hälsa och var inspirerade att fortsätta att arbeta med barnen och integrera det i arbetsmiljön.”

Birgitta Andrén

Väsby förskolor

Sedan hösten 2001 har IMY bedrivit Yogakurser för AstraZenecas medarbetare på uppdrag från Hälsocenter. Totalt har 10 terminer genomförts med ca 80 deltagare i varje klass. Intresset för yoga är stort och de som deltar är mycket nöjda. Vi från Hälsocenter anser att yoga är en mycket bra och viktig aktivitet som bidrar till att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande på AstraZeneca

Camilla Clereus

Hälsocenter, Astra-Zeneca, Södertälje

Arbetsglädje och Livsglädje! Ju bättre vi mår desto lättare att prestera bra!
Med Yogacentralens yoga har vi på Tieto fått tillgång till verktyg och metoder för att enkelt komma ner i varv och få återhämtning. Vilket vi har haft nytta av både under arbetsdagen och även utanför arbetet. Av yogan har vi blivit starkare, lugnare och gladare! – Tack Malin! 
Ann Kihlstrand

Project Office Manager, Tieto

Jag tycker kursen har varit fantastiskt fint uppbyggd, begriplig och logisk och ändå full av oväntade aha-upplevelser. Du är en gudabenådad pedagog, Malin!

Ödmjuk, snäll, lyssnande och ändå väldigt tydlig och instruerande. Jag respekterar att du har en massa nyttig kunskap som du generöst delar med dig av.

Du ger mig mod att känna efter och låta andra saker än mina vanliga tankar och rörelser ta plats under de här 90 minuterna.

Jag har fått ut mycket mer än förväntat av kursen, faktiskt. Jag hade inte direkt låga förväntningar innan, men jag har blivit överraskad över att kursen innehåller så mycket nytt för mig, fast vi mest andas och gör små enkla övningar. 😉

Mai Terras

Head of communications, RISE

Det resultat jag ser efter att ha yogat med dig är att jag

 • Är mer i nuet än tidigare
 • Känner ett större lugn och harmoni
 • Inte är lika stressad och blir inte lika stressad av andra som tidigare
 • Har en större och ökad förståelse för andra, vi är olika helt enkelt och så får det vara. Vi har kommit olika långt på livets stig.
 • Tillåter mig inte att bli uppstressad av att andra har dålig framförhållning och vill ha saker och ting gjorde NU
Marita Pihl

Personalsektionen, SKL

Skattemyndigheten i Stockholm bedriver sedan 15 år tillbaka en omfattande friskvårds-verksamhet för sina drygt 2 000 anställda. Sedan år 2000 har vi anlitat IMY för terminsvisa kurser i yoga som stresshantering. Kurserna omfattar varje termin tio träningstillfällen plus en introduktion. Deltagarantalet har legat runt ett femtiotal personer per kurs. Förutom dessa kurser har myndigheten haft ett antal informations- och prova-på-tillfällen för vår personal. Dessa har varit välbesökta och har upplevts som givande och spännande. Vidare har vi haft en kurs riktad till personer med sömnproblem. Ett trettiotal personer deltog i sömnyogakursen.

Friskvården på skattemyndigheten har för avsikt att fortsätta med yogakurser då vi tror att den formen av träning har ett stort värde för våra anställda. Jag skulle gärna själv lära mig mer om detta. Yogaträningen omfattar både kroppen (styrka, smidighet, uthållighet, andningsteknik, hållning) och psyket (vila, avspänning, koncentration, fokusering) och passar därför många olika personer och fyller många olika syften.

Lena M Johansson

Friskvården, Skattemyndigheten i Stockholm

sid2_Dots